Līdz 7. maijam ir atvērta pieteikšanās pēcdoktorantūras grantu konkursā

04.04.2024.

Pēcdoktoranti ir aicināti līdz šī gada 7. maijam pieteikties Latvijas Universitātes un Banku augstskolas akadēmiskās karjeras pēcdoktorantūras grantu konkursam.

Grantu konkursu Atveseļošanas un noturības mehānisma projekta “Latvijas Universitātes iekšējā un ārējā konsolidācija” ietvaros organizē Latvijas Universitāte un Banku augstskola.

Latvijas Universitātes konsolidācijas pēcdoktorantūras grantu ietvaros plānoti 17 projekti, tai skaitā trīs projekti dabaszinātņu jomā; trīs projekti humanitārajās un mākslas zinātnēs; trīs projekti medicīnas un veselības zinātnēs; trīs projekti sociālajās zinātnēs, kā arī pieci projekti vai vairāk gadījumā, ja kādā no zinātņu jomām netiek sasniegts plānotais atbalstāmo projektu skaits. Banku augstskolas konsolidācijas pēcdoktorantūras grantu ietvaros plānoti septiņi projekti, ņemot vērā secīgi augstāko punktu skaitu.

Pēcdoktorants ir Latvijas vai ārvalstu zinātnieks, kurš ir ievēlēts zinātniskā asistenta, pētnieka vai vadošā pētnieka amatā Latvijas Universitātē vai Banku augstskolā un doktora grādu ir ieguvis ne agrāk kā 10 gadus pirms pēcdoktorantūras granta iesniegšanas termiņa.

Viena projekta maksimālais finansējuma apjoms projekta īstenošanas laikā nepārsniedz 61 380 euro, ko veido pēcdoktoranta atlīdzības izmaksas līdz 3860 euro mēnesī par pilnu slodzi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un citas sociālās garantijas, kuras noteiktas normatīvajos aktos darba tiesību un atlīdzības jomā, un vienas vienības izmaksas atbilstoši Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju pamatprogrammas “Apvārsnis Eiropa” Marijas Sklodovskas-Kirī programmas “Pēcdoktorantūras stipendijas” noteiktajai standartlikmei – 1000 euro mēnesī –, kā arī pētniecības pieteikuma administrēšanas un infrastruktūras uzturēšanas izmaksas, kas nepārsniedz 5% (255 euro mēnesī) no pētniecības pieteikuma attiecināmajām izmaksām. Pēcdoktorantūras projekta kopējais īstenošanas laiks ir 12 mēneši, bet ne ilgāk kā līdz 2026. gada 28. februārim.

Konkursa pieteikumu reģistrācija tiek uzsākta ar šī sludinājuma publicēšanas brīdi un ir atvērta līdz 2024. gada 7. maijam. Lai pieteiktos konkursam, pēcdoktorantam līdz 2024. gada 7. maijam jāinformē LU Akadēmiskā departamenta Zinātnes projektu nodaļa par dalību pēcdoktorantu grantu konkursā, elektroniski aizpildot pieteikuma formu https://ej.uz/registr_veidlapa_pecdoktorant_grantu_konk

Grantu konkursa nolikums pieejams šeit: NOLIKUMS

Grantu konkurss norisinās saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 5. decembra noteikumiem Nr. 721 “Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.2. reformu un investīciju virziena “Augstskolu pārvaldības modeļa maiņas nodrošināšana” 5.2.1.r. reformas “Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma” 5.2.1.1.i. investīcijas “Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti” otrās kārtas “Konsolidācijas un pārvaldības izmaiņu ieviešanas granti” īstenošanas noteikumi”, lai nodrošinātu pēcdoktorantūras grantu piešķiršanu, konsolidējot Latvijas Universitāti un Banku augstskolu. Akadēmiskās karjeras pēcdoktorantūras granti tiek piešķirti no Atveseļošanas fonda un valsts budžeta līdzekļiem un administrēti Ministru kabineta noteikumos paredzētā Latvijas Universitātes un Banku augstskolas kopīgā projekta “Latvijas Universitātes iekšējā un ārējā konsolidācija” ietvaros.