Latvijas mācībspēku digitalizācijas kodolā – Banku augstskola

10.01.2022.

Otro gadu turpinās Latvijas augstskolu mācībspēku kvalifikācijas paaugstināšanas projekts digitālajās zinātnēs, kura ietvaros mācībspēku studijas klātienē notiek ASV Bufalo Universitātē.

Projekta uzdevums ir Latvijas mācībspēku mērķtiecīga attīstība digitālās stratēģijas īstenošanai mūsu valstī. Tam nepieciešams mācībspēku kodols Latvijas augstskolās ar pasaules līmeņa zināšanām par digitālo saturu, pielietošanu un pasniegšanas tehnoloģijām, lai turpmāk Latvijā īstenotu starpdisciplināru studiju programmu “Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas”.

Ar valsts budžeta atbalstu Rīgas Tehniskā universitāte (RTU), tās institūts “Rīgas Biznesa skola”, Latvijas Universitāte un citas projektā iesaistītās Latvijas augstskolas veidos un attīstīs datorzinātņu programmu sadarbībā ar vienu no pasaules vadošajām universitātēm IT jomā – Bufalo Universitāti Ņujorkas štatā, ASV. Banku augstskolas docētāji līdzdarbojas šajā attīstības projektā.

Banku augstskolas rektore dr. Līga Peiseniece:

“Banku augstskola – organizācija, kas māca un mācās, tāpēc docētāju iegūtās digitālās zināšanas un prasmes ASV dos papildu stimulu ieviest jaunas studiju metodes. Esam adaptīva augstskola, kas izprot digitalizācijas nozīmi un ātri ievieš digitalizācijas risinājumus studiju un pētniecības darbā, kā arī studiju saturā ievieš kursus, kas attīsta studējošo digitālās prasmes. Digitāli pratīgiem tagad jābūt gan docētājiem, gan darbiniekiem. Mums ir iekšēja motivācija pilnveidoties un pielietot iegūtās prasmes. Ticu, ka veidosies starpaugstskolu docētāju komandas, kas straujāk virzīs Latvijas augstākās izglītības digitalizāciju. Paldies projekta iniciatoram – Rīgas Biznesa skolai! Tikai kopā mēs varam sasniegt vairāk Latvijas izaugsmei.”

Banku augstskolas pārstāvji Bufalo Universitātē šajā sezonā bija profesore Dzintra Atstāja un docētājs Māris Krastiņš, kuri nule atgriezušies Latvijā un savā augstskolā. Studiju laikā mācībspēki apguva IT kursu satura sagatavošanu, STEM mācīšanas metodes, prasmes studentu projektu vadībā un pārraudzībā, kā arī pētījumu un starpdisciplināru akadēmisko pieredzi.

Prof. Dzintra Atstāja vērtē iegūto pieredzi:

“Tā bija ne tikai redzesloka paplašināšana, pieredzes apmaiņa, bet īsta domāšanas maiņa. Izmantojām dažādas platformas un tehnoloģijas. Ļoti svarīga ir IT globalizācijas apzināšanās – jo ne vienmēr sajūtam pasaules elpu, koncentrējoties uz Latvijas ikdienu. Savā ziņā notika arī stereotipu laušana par studiju procesu – lai zināšanas tiešām ir praksē izmantojamas un cik nozīmīga ir vērtēšanas sistēma. Šī programma palīdz pilnveidoties, skatīties plašāk – attīstīt spēju datorizēt un robotizēt ikdienas lietas, likt tehnikai strādāt cilvēka vietā. Laiks aizdomāties par mākslīgā intelekta lomu tuvākajā nākotnē un tā pielietojamību valstij svarīgajās nozarēs.

Mums katram šajā projektā  ir bijis kāds “izaicinājuma” kurss, kurā bija iespējams pārliecināties par savām spējām apgūt ko jaunu. Es ļoti priecājos, ka komandā bijām kolēģi no dažādām institūcijām, kurus man īsti nebūtu iespējas citur satikt un iepazīties. Sākam veidot jaunas sadarbības, arī kopīgus projektus.”

Docētājs Māris Krastiņš:

“Studijas Bufalo Universitātē bija unikāla iespēja klātienē sajust ASV izglītības sistēmas jaudu, studiju un ārpusstudiju aktivitāšu nodrošinošo infrastruktūru. Savukārt studenta statuss deva iespēju izprast studenta pozīciju, mācīšanās algoritmu un studiju metožu ietekmi uz studiju rezultātiem. Studiju laikā ieguvu padziļinātu izpratni par diskusiju nozīmi auditorijā, komandas darba pozitīvajām un negatīvajām pusēm, kā arī mūsdienu mācību metožu problemātiku un iespējām. No tehniskajām zināšanām jāuzver apgūtās STEM komunikācijas prasmes un digitālās vides drošības risinājumi. Paldies par unikālo iespēju!”

Vadošais pētnieks, Dr.sc.admin. Māris Purviņš:

“Sākumā man šķita, ka neiederos šīs programmas būtībā. Neskatoties uz to, es uz to pretendēju un tagad esmu lepns, ka esmu bijis šīs programmas dalībnieks. Svarīgākais, ko esmu ieguvis šīs programmas laikā, ir pedagoģisko procesu automatizācija ar IT saistītos priekšmetos, regulāras un vienmērīgas studiju slodzes nodrošināšana studentiem un izpratne par darbu ar 200 studentu auditoriju. Ārpus tiešā studiju procesa notika dažādi sadarbības pasākumi, kuru laikā esmu ieguvis vairākus jaunus kontaktus, kas ir būtiski manai turpmākajai karjerai.”

 

 

Šī aktivitāte tiek finansēta no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta NR. 1.1.1.5/18/I/008 “Atbalsts RTU starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās” innovationeducation.lv/par-projektu/