Latvijas Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra iekļauta Eiropas uzticamo kvalitātes nodrošināšanas aģentūru reģistrā (EQAR)

17.12.2018.

Latvijas Augstākās izglītības kvalitātes aģentūra iekļauta Eiropas uzticamo kvalitātes nodrošināšanas aģentūru reģistrā (EQAR)

Eiropas kvalitātes nodrošināšanas Reģistra komiteja ir pieņēmusi lēmumu par Akadēmiskās informācijas centra (AIC) iekļaušanu Eiropas uzticamo kvalitātes nodrošināšanas aģentūru reģistrā (EQAR).

AIC ir pirmā Latvijas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūra, kas iekļauta EQAR reģistrā. Tas ir apliecinājums Latvijas augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas aģentūras darbībai atbilstoši Eiropas Standartiem un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai Eiropas Augstākās izglītības telpā (ESG) un veicinās Latvijas augstskolu/koledžu un to izsniegto diplomu atpazīstamību un uzticamību starptautiski.

AIC valdes priekšsēdētāja Baiba Ramiņa norāda, ka centra darbinieki trīs gadu laikā ir paveikuši ļoti nozīmīgu darbu, no nulles izveidojot aģentūru un izstrādājot novērtēšanas sistēmu atbilstoši Eiropas standartiem un vadlīnijām. AIC iekļaušana EQAR reģistrā uzlabos Latvijas augstskolu diplomu atzīšanu ārpus Latvijas, kā arī AIC varēs vērtēt citu valstu augstskolas un studiju programmas.

Lēmums par AIC iekļaušanu EQAR ir jauns AIC darbības kvalitātes apliecinājums, kas seko šī gada jūnijā Eiropas asociācijas kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (ENQA) pieņemtajam lēmumam par AIC uzņemšanu ENQA pilntiesīga biedra statusā.

AIC iekļaušana EQAR ir nozīmīgs Latvijas augstākās izglītības sabiedrības sasniegums, kas panākts ciešā sadarbībā ar augstākās izglītības procesos ieinteresētajām pusēm, tajā skaitā, augstākās izglītības institūcijām, studējošajiem, darba devējiem un citiem sadarbības partneriem.

AIC iekļūšana EQAR ir mērķis, kas tika definēts jau 2015. gadā, kad AIC tika nodota kvalitātes nodrošināšanas funkcija. Šī mērķa sasniegšanai kopš 2016. gada marta tiek nodrošināts atbalsts, īstenojot ESF projektu “Atbalsts EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei”.