Latvija tiek pārstāvēta zinātniskā konferencē Bangkokā

12.12.2017.

No 4.-5.decembrim Bangkokā norisinājās zinātniskā konference ‘’The 6th Global Conference on Business and Social Sciences 2017’’, kurā pētnieki no visas pasaules dalījās ar aktuālāko pētījumu rezultātiem. Konferencē piedalījās arī Banku augstskolas doktorantūras studente, Elīna Miķelsone, prezentējot pētījumu.

Pasākuma ietvaros tika prezentēts pētījums ‘’Bridging the Gap of Idea Management Systems Application and Organizational Effectiveness with Adaptive Structuration Theory’’. Pētījums tika novērtēts ne tikai kā ļoti novatorisks un interesants, bet arī uzteikta tā potenciālā ietekme uz citu pētnieku turpmāko darbu. Miķelsone atzīmē, ka šī konference bija lieliska iespēja iegūt papildus pārliecību un motivāciju ambiciozākiem mērķiem, īpaši uz publikācijām augstāka ranga žurnālos. Uz to motivēja sesijas moderatori, paužot viedokli, ka izveidotais raksts ir vērtīgs plašam lokam pētnieku un tam noteikti vajadzētu tiks publicētam Scopus datubāzē indeksētā žurnālā.

Miķelsone norāda, ka pasākumā iegūtās zināšanas tiks izmantotas tālākajā zinātniskajā darbībā, tas ir, tiks turpināts attīstīt doktora disertāciju uz prezentētā teorētiskā ietvara bāzes, kā arī veikti papildus pētījumi, kurus rekomendēja sesijas dalībnieki.

Papildus pētījuma prezentācijai šīs konferences ietvaros bija iespējams iepazīt arī citu pētnieku pētījumiem un aktualitātēm pētniecībām. Īpaši interesanta, pēc E.Miķelsone domām, ir bijusi prezentācija par zinātni kā uzņēmējdarbību, ko sniedza profesors Dr. Bjoren Willy Aamo (University of Norland, Norvēģija).  Papildus pārstāve norādīja, ka šī konference ļāva arī izprast, ka problēmas, ko zinātnieki risina vienā kontinentā var būt diametrāli pretējas ar problēmām, ko risina citviet pasaulē. Piemēram, spilgti atmiņā palicis pētījums, kas risināja problēmu par pārpildītām skolēnu klasēm Malaizijā. Šī pieredze vēlreiz apstiprināja, ka pētnieka prātam jābūt atvērtam jaunām perspektīvām, gan analītiski – kritiskam šo perspektīvu izpētē.

Dalība konferencē īstenota ar Latvijas Studentu apvienības Fonda un Latvijas Republikas valsts budžeta finansējuma piešķīrumu.