Konkurss uz valsts finansētām studiju vietām 2019./2020. akadēmiskajā gadā

01.07.2019.

Saskaņā ar 18.06.2019. Banku augstskolas Senāta lēmumu valsts finansētās studiju vietas piešķirtas

 

1.1. profesionālajai bakalaura studiju programmai “Finanses”:

1.1.1. piecas valsts finansētās studiju vietas studiju programmas otrajā akadēmiskajā gadā;

1.1.2. desmit valsts finansētās studiju vietas studiju programmas trešajā akadēmiskajā gadā;

1.2.  profesionālajai bakalaura studiju programmai “Risku vadība un apdrošināšana”:

1.2.1. četras valsts finansētās studiju vietas studiju programmas otrajā akadēmiskajā gadā;

1.3. profesionālajai bakalaura studiju programmai “Uzņēmējdarbības vadīšana”:

1.3.1. četras valsts finansētās studiju vietas studiju programmas otrajā akadēmiskajā gadā;

1.4. profesionālajai maģistra studiju programmai “Kiberdrošības pārvaldība”:

1.4.1. četras valsts finansētās studiju vietas studiju programmas pirmajā akadēmiskajā gadā;

1.4.2. 11 valsts finansētās studiju vietas studiju programmas otrajā akadēmiskajā gadā.

 

 

Ja vēlaties piedalīties konkursā, aicinām Jūs iesniegt iesniegumu līdz 2019.gada 1.jūlijam (ieskaitot).

 

Iesniegumu var iesniegt personīgi vecākajai metodiķei Agnesei Vincevičai darba dienās no 9.00 -17.00, iepriekš sazvanoties pa tel. 29289979 vai nosūtot uz epastu parakstītu un ieskenētu iesniegumu Agnese.Vincevica@ba.lv