PAGARINĀTS pieteikšanās termiņš doktoranta granta saņemšanai darbam Banku augstskolā

09.05.2022.

 

Konkurss par doktoranta vai zinātniskā grāda pretendenta
atlasi doktoranta granta saņemšanai darbam Banku augstskolā

 

Banku augstskola projekta Nr. 8.2.2.0/20/I/008 “Rīgas Tehniskās universitātes un Banku augstskolas doktorantu un akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” ietvaros izsludina konkursu doktoranta vai zinātniskā grāda pretendenta atlasei doktoranta granta saņemšanai darbam Banku augstskolā. 

Pieteikšanās konkursam pagarināta līdz 2022.gada 13.maijam, dokumentus iesūtot uz e-pasta adrespersonals@ba.lv

Konkursa nolikums: Konkurss par doktoranta vai zinātniskā grāda pretendenta atlasi doktoranta granta saņemšanai darbam Banku augstskolā

Pieteikuma veidlapas: Pieteikuma veidlapas