Konference “Risk Management Gaming in practice”

11.09.2017.

22.septembrī, Banku augstskolā notiks konference “Risk Management Gaming in practice”. Konferenci organizē Erasmus+ projekta PERM (Partnerships to ensure Risk Management in practice www.perm.lv) starptautiskā komanda, kuras sastāvā ietilpst profesionāļi no Latvijas, Lietuvas un Nīderlandes, savu darbību uzsāka 2015.gadā. Projekta mērķis ir izstrādāt risku vadības kompleksu sistēmu, kas ietver metodoloģiju un IT programmu.

Konferences centrālais notikums būs projekta PERM ietvaros izveidotās risku vadības simulācijas programmatūras prezentācija, ar kuras palīdzību lietotājam tiks sniegta iespēja izvērtēt biznesa riskus un veiktās risku vadības pamatotību un kvalitāti. Izstrādātais rīks ir paredzēts ikvienam interesentam, kurš vēlas kalkulēt un prognozēt potenciālos riskus biznesa vadības procesos. Konferences apmeklētājiem būs iespējams pārbaudīt rīku darbība un iepazīties ar tā potenciālo pielietojumu sava biznesa plānošanā. Projekta laikā iegūtie rezultāti, tajā skaitā izstrādātā metodoloģija un risku vadības IT programma būs atrodama un pieejama ikvienam interesentam bez maksas projekta mājaslapā – www.perm.lv.

Dalībniekus sagaida plaša programma, kuras ietvaros starptautiski riska menedžmenta profesionāļi analizēs riska menedžmenta aktualitāti kontekstā ar izglītības sektoru un biznesa vadību.

Bezmaksas reģistrācija konferencei.