Konference “Digitālie pakalpojumi inovatīvā vidē” (pieejams video)

14.09.2020.

2020.gada 4.septembrī Banku augstskolas rektora v.i. Andris Nātriņš un studiju prorektore Līga Peiseniece piedalījās konferencē “Digitālie pakalpojumi inovatīvā vidē”.

Galvenā konferencē gūtā atziņa – lai paaugstinātu Latvijas konkurētspēju starptautiskajā vidē, ir nepieciešams pastiprināt sabiedrības izpratni par vēl plašāku digitālo risinājumu izveidi un lietošanu.

L. Peiseniece un A. Nātriņš uzskata, ka augstskolas uzdevums ir veicināt šo izpratni, studiju saturā iekļaujot digitālās transformācijas jautājumus. Un tas būtu jādara visās studiju programmās. Banku augstskola savās īstenotajās programmās ir iekļāvusi digitālās transformācijas jautājumus, visplašāk tie tiek apskatīti bakalaura programmā “Biznesa procesu vadība”. Šīs zināšanas būtiskas gan uzņēmējam, gan finansistam.

Iesakām noskatīties konferences video ierakstu.

Konferenci rīkoja biedrība “Latvijas Formula 2050” sadarbībā ar VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs”, Latvijas Universitāti, Pārresoru koordinācijas centru, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Rīgas Tehnisko universitāti, SIA “Latvijas Mobilais Telefons”.