Ko sniedz bakalaura studiju programma “Finanses” ?

11.06.2019.

Banku augstskola piedāvā vienu no kvalitātīvākajām un spēcīgākajām bakalaura un maģistra līmeņa finanšu izglītībām Latvijā. Savu viedokli par bakalaura studiju programmu “Finanses” pauda Biruta Dzērve, bakalaura studiju programmas “Finanses” un maģistra studiju programmu “Finanses” un “Finanšu vadība” direktore, docente, Santa Zvejniece, PwC Latvija Revīzijas daļas vadītāja, profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanses” absolvente un Hārdijs Nogobods, profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanses” students.

B. Dzērve uzsver, ka finanses ir jebkuras saimnieciskās darbības asinsrite, jo nav tādas jomas, kuras nebūtu saistītas ar to. Profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanses” absolvents var darboties dažādos uzņēmumos, piemēram, audita, grāmatvedības, dalīto pakalpojumu uzņēmumos un kredītiestādēs.

Plašas karjeras iespējas ir iespējamas, jo studiju laikā tiek sagatavots universāls speciālists, kurš zina ne tikai fundamentālo pamatu, bet arī prot strādāt ar finansēm saistītā vidē. Liela nozīme ir nozares profesionāļiem, kuri nāk un māca akadēmiskās lietas, reducējot uz profesionālām situācijām ar reāliem piemēriem. Vidi, kurā students vēlas darboties profesionāli, var praktizēt ilgajā prakses periodā. Kā būtisku ieguvumu B. Dzērve uzskata iespēju nokārtot eksāmenu finanšu vadībā, iegūstot Skotu kvalifikācijas sertifikātu un Starptautisko kvalifikāciju.

S. Zvejniece atzīst, ka studiju laiks ir lieliski pavadīti 4 gadi, kura laikā tiek ielikta pamata izpratne par pamata un finanšu lietām. Viss studiju process balstīts uz praktisko pieredzi, jo teorija tiek izmantota arī praktisko darbos, praksē, tāpēc studentam ir nepieciešama spēja loģiski domāt, spēt orientēties plašajā informācijas apjomā.

Mācības ir organizētas tā, lai jau pēc iespējas ātrāk spētu uzsākt darba gaitas. Pamata studiju kursi tiek apgūti pirmajos 2 gados dienas nodaļā un pēdējo 2 gadu studiju kursi tiek organizēti vakaros. S. Zvejniece piekrīt B. Dzērves viedoklim, ka absolventam paveras plašas iespējas darba tirgū, jo var būt grāmatvedis, finanšu analītiķis, darbinieks bankā, konsultants starptautiskā revīzijas uzņēmumā, finanšu direktors, pats sava uzņēmuma vadītājs u.c.

H. Nogobods izcēla sev vairāk aktuālās priekšrocības –  iespēju izvēlēties sev vēlamo studiju laiku un sabalansēt mācības ar sabiedriskām aktivitātēm. Papildus darba tirgus atbilstošiem lekciju materiāliem, ERASMUS+ studijām, piedāvāto iespēju doties uz Business week, lai Eiropas Savienības dalībvalstīs, starptautiskās komandās strādātu kopā un risinātu finanšu sektora problēmjautājumus. H. Nogobods novērtē profesionāļa nozares speciālista pieredzes nodošanu studentiem un sadarbības partneru nodrošinātos studiju kursus, kā piemēram, Accenture Latvia mūsdienīgā veidā pasniegto “IT projektu vadība”.