Maģistra studiju programmā “Kiberdrošības pārvaldība” piešķirtas 4 valsts budžeta vietas

11.07.2017.

Maģistra studiju programmā “Kiberdrošības pārvaldība” ir piešķirtas četras budžeta vietas, un konkursā uz tām piedalās visi pretendenti, kuri iesnieguši savu pieteikumu studijām un kuri atbilst uzņemšanas prasībām.

Pieteikšanās termiņš konkursam uz budžeta vietām – 2017.gada 15.augusts (ieskaitot).

Konkurss noritēs no 2017.gada 16.līdz 22.augustam.

Konkursa kritēriji atspoguļoti https://www.ba.lv/studijas/programma/kiberdrosibas-parvaldiba/