Karjeras dienā Banku augstskolā diskutē par studiju satura pilnveidi nākotnes uzņēmējdarbības vajadzībām

17.02.2020.

Banku augstskolā 11.februārī notika tradicionālā Karjeras diena, kurā darba devēji iepazīstināja studentus ar  prakses un darba iespējām, savukārt darba devējiem bija iespēja uzzināt par augstskolas veikumu studentu programmu pilnveidošanā un attīstības iecerēm.

Bankas augstskolai noslēgti gandrīz 80 ilgtermiņa sadarbības līgumi ar darba devējiem, kas nodrošina plašas prakses un darba izvēles iespējas visiem augstskolas studentiem, tā ierindojot to starp līderēm studentu un absolventu nodarbinātībā.

Šogad darba devēji – populāri vietējie un starptautiskie pakalpojumu un ražošanas uzņēmumi bija  izstādīja 30 stendus, kuri izteiksmīgā vizuālā valodā ilustrēja potenciālās darba vietas un dažādās karjeras iespējas uzņēmumos. Šogad pirmo reizi ar savu piedāvājumu piedalījās arī inovatīvā ieguldījumu pārvaldes sabiedrība “Indexo”.

Dienas pirmajā pusē uzņēmumu pārstāvji tikās arī ar studentiem auditorijās, un pasākuma noslēgumā Banku augstskola rīkoja docētāju un darba devēju tikšanos, kuras ievadā Banku augstskolas studiju prorektore Līga Peiseniece iepazīstināja ar augstskolas darbību raksturojošiem rādītājiem un studiju programmām, kā arī ar jauno bakalaura programmu “Biznesa procesu vadība”.

Pēc tam sekoja diskusija, kurā savas domas un viedokļus par līdzšinējo sadarbību un nākotnes iespējām izteica vairāki uzņēmumu vadības pārstāvji, īpaši uzsverot Banku augstskolas lomu modernas uzņēmējdarbības vides veidošanā, un katra uzņēmuma ikdienas procesos.

Diskusijas dalībnieki atzinīgi novērtēja jaunās programmas ieceri un atbilstību nākotnes darba tirgus un izglītības prasībām, vienlaikus norādot uz to, ka ir svarīgi kopīgiem spēkiem uzturēt aktuālu pieeju tādos aspektos, kā produktu un pakalpojumu pārdošana digitālajā vidē globālā mērogā. Tāpat arī ir būtiski meklēt arvien jaunas mūsdienu jauniešu pieredzei un uztveres specifikai atbilstošas studiju metodes, kas nodrošina sekmīgāku iekļaušanos darba vidē starptautiskos uzņēmumos.

Komentējot šī gada karjeras dienas iznākumus, Banku augstskolas studiju prorektore Līga Peiseniece pauda gandarījumu, ka tieši ciešā sadarbība ar darba devējiem ir iedrošinājusi augstskolu pilnveidot studiju programmas ar digitālās transformācijas ievirzei nepieciešamo saturu, ieviešot tādus moduļus, kā jaunāko tehnoloģiju pārzināšana, biznesa procesu efektivizēšana, lielo datu analīze un programmēšanas pamatu pārzināšana. Studiju prorektore  izteica pārliecību, ka šīs Karjeras dienas diskusija sniegs vēl jaunus impulsus, kas vistiešāk pozitīvi ietekmēs studentu karjeras iespējas mainīgajā pasaulē.