Kafejnīcas telpu nomas izsole

16.07.2019.

Papildināts raksts 02.09.2019.

Banku augstskola izsludina nomas tiesību izsoli uz nedzīvojamām telpām sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanai.

Izsoles objekts: Nedzīvojamās telpas Krišjāņa Valdemāra ielā 161, Rīgā. Nekustamā īpašuma kadastra Nr.01000250201, telpu grupas  kadastra apzīmējums: 01000250201003. Kopējā platība 208,4 m2.

Izsoles datums un laiks: 2019.gada 24.jūlijs plkst. 12:00.

Izsoles vieta: Banku augstskola, Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 161, 6.stāvs, 601.telpa.

Pieteikumu veidlapas iesniegšanas termiņš: līdz 2019.gada 23.jūlijam plkst. 12:00.

Pieteikumu veidlapas iesniegšanas vieta: Banku augstskolā Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 161, 1.stāvā informācijas stendā, darba dienās laikā no 10:00 līdz 16:00 vai pieteikumu nosūtot pa pastu un nodrošinot, ka pieteikums Banku augstskolā tiek saņemts līdz iesniegšanas termiņam.

Izsoles reģistrācijas termiņš: 2019.gada 24.jūlijā (izsoles dienā) no plkst.11:45 līdz 12:00 (izsoles vietā). Ierašanās nav obligāta.

Izsoles sākuma cena: Saskaņā ar sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja novērtējumu izsoles sākumcena par 1m2 tiek noteikta 3,91 euro (bez PVN) mēnesī un kopējā summa par izsoles objekta nomu mēnesi tiek noteikta 814,84 euro (bez PVN) mēnesī.

Iznomāšanas termiņš: Seši gadi ar iespēju termiņu pagarināt

Nomas objekta apskates vieta un laiks: Informāciju par telpām var iegūt rakstot uz e-pastu janis.pildavs@ba.lv vai zvanot pa tālruni 29767573, vai var iepazīties ar telpām  klātienē darba dienās laikā no 10:00-16:00, iepriekš to telefoniski saskaņojot pa tālr. 29767573.

Dokumenti lejupielādei:

PIETEIKUMS

NOLIKUMS

Par izsoles rezultātiem.

2019.gada 24.jūlijā plkst. 12:00 notika Banku augstskolas telpas 208,4 kvm. platībā Krišjāņa Valdemāra ielā 161, Rīgā, nekustama īpašuma kadastra Nr. 01000250201, telpu grupas  kadastra apzīmējums: 01000250201003 nomas tiesību izsole.

BA izsoles komisija nolēma:

Nomas tiesības uz Banku augstskolas nekustamā īpašuma 208,4 m2 platībā Krišjāņa Valdemāra ielā 161, Rīgā, nekustama īpašuma kadastra Nr. 01000250201, telpu grupas  kadastra apzīmējums: 01000250201003 par nosacīto nomas maksu 4.00 EUR/kvm. neskaitot PVN mēnesī, iegūst SIA Baltic Restaurants Latvia reģ. Nr. 40003556833.