Kā pieteikties bakalaura studijām Banku augstskolā?

25.06.2019.

Sākot ar 2019. gada 25. jūniju ir iespējams pieteikties  profesionālajām bakalaura un pirmā līmeņa studiju programmām Banku augstskolā. Pieteikšanās notiek caur portālu https://www.latvija.lv/studijas, kur var sekot līdzi arī pieteikšanās gaitai un uzzināt konkursa rezultātus.

Pēc elektroniskas pieteikšanās studijām no 2019. gada 2. jūlija līdz 9. jūlijam, visiem reflektantiem obligāti personiski jādodas uz Banku augstskolas vai kādu no pārējo augstskolu uzņemšanas punktiem, jāapstiprina pieteikums studijām augstskolā un jāuzrāda nepieciešamie dokumenti.

Reflektantu pieteikumu apstiprināšana Banku augstskolā notiek:
darba dienās no 9.00 līdz 18.00;
9. jūlijā no 9:00 līdz 16.00

 

Uzņemšanas kārtība bakalaura un pirmā līmeņa programmām 2019./2020. akadēmiskajā gadā.

Uzņemšanas noteikumi Banku augstskolā 2019./2020. akadēmiskajā gadā.

Uzņemšana notiek:

Profesionālā bakalaura studiju programmās:

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā:

 

Bakalaura studiju programma “Starptautiskās finanses” (dubultdiploms ar Šveices Biznesa skolu)

 

Bakalaura studiju programma “Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas” (kopīga studiju programma ar RTU)

 

Bakalaura studiju programma “Finanses”

 

Bakalaura studiju programma “Uzņēmējdarbības vadīšana”

 

Bakalaura studiju programma “Risku vadība un apdrošināšana”