Jauns mācību gads Banku augstskolā

03.09.2019.

Banku augstskolā notiek svinīgie mācību gada sākuma pasākumi, kuros uzrunas saka Banku augstskolas rektors, studiju prorektore, studiju programmu direktori, absolventi un studenti.

30. augustā uz pirmo tikšanos sanāca dubultdiploma bakalaura studiju programmas “Starptautiskās finanses “ dubultdiploma maģistra studiju programmas “Starptautiskās finanses un banku darbība” studenti, kurus svinīgās uzrunās sveica Banku augstskolas rektors Andris Sarnovičs, studiju programmas direktore Tatjana Mavrenko, SBS Swiss Business School programmas direktore Izabela Karafiloska.

2. septembrī jauno studentu pulkā tika sveikti pilna laika bakalaura studiju programmu “Finanses”, “Uzņēmējdarbības vadīšana”, “Risku vadība un apdrošināšana”, “Finanšu pārvaldības informatīvās sistēmas” studenti, kā arī 27 Erasmus+ programmas dalībnieki no visas Eiropas.

Banku augstskolas rektors Andris Sarnovičs novēlēja zināšanām pilnu un izdevušos mācību procesu.

Reinis Bērziņš. Banku augstskolas Padomnieku konventa loceklis, Akciju sabiedrības “Attīstības finanšu institūcija “Altum”” valdes priekšsēdētājs, Banku augstskolas absolvents dalījās savā studiju un darba pieredzē, uzsverot 3 lietas:

  1. Studijas ir paša izvēle, koncentrēties uz tām, neļaut, lai darbs to aizēno, atņemtu tām laiku, jo tās ir investīcijas turpmākajā karjeras izaugsmē.
  2. Nonākot darba vidē, nebaidīties domāt ārpus rāmjiem, meklēt risinājumus problēmām.
  3. Gan studiju laikā, gan esot darba attiecībās saglabāt sevi kā cilvēku ar pareizo darba attieksmi un ētiku.

Studiju prorektore Līga Peiseniece atgādināja, ka katrās Banku augstskolas rīkotajās Karjeras dienās, darba devēji meklē ne tikai personības, bet arī profesionāļus. Banku augstskola palīdz iegūt prasmes un attīstīt personību, lai jau pēc 2 studiju gadiem students būtu sagatavots darba tirgum un prakses laikā tiktu uztverts kā pilnvērtīgs kolēģis.

Kārlis Džeriņš, studentu pašpārvaldes vadītājs jaunajiem studentiem novēlēja paņemt no studijām to labāko- zināšanas, pieredzi, iegūt kolēģus un neapstāties pie sasniegtā, izkopt prasmes un pilnveidot zināšanas.