Jauna profesionālā bakalaura programma BIZNESA PROCESU VADĪBA

17.04.2020.

Ar prieku paziņojam, ka 2020.gada 14. aprīlī Banku augstskola ir saņēmusi licenci  īstenot jaunu profesionālo bakalaura studiju programmu BIZNESA PROCESU VADĪBA“, kas tika izstrādāta kopā ar darba devējiem, mācībspēkiem, esošajiem un topošajiem studentiem, un ir pielāgota aktuālajām globālā tirgus vajadzībām.

Programmas mērķis – sagatavot izcilus nākamās paaudzes līderus biznesa procesu vadībā darbam strauji mainīgos apstākļos.

Pirmie divi studiju gadi tiks veltīti studenta personības attīstībai, stimulējot intelektuālo spēju nostiprināšanu un atvērtību jauniem skatījumiem, pieejām un domāšanas veidiem, lai attīstītu līderības prasmes, kas būs nepieciešamas vadot uzņēmuma vai struktūrvienības darbu starptautiskā vidē.

Trešajā mācību gadā būs iespēja izvēlēties vienu no trim specializācijām (uzņēmuma, personāla vai mārketinga vadītājs), tādejādi nodrošinot konkurētspējīgu zināšanu un praktiskās pieredzes iegūšanu.

Studijas balstīsies uz praktisko biznesa gadījumu analīzi, problēmjautājumu risināšanu ar dizaina un citu modernu projekta vadības metožu pielietošanu, kā arī digitālo prasmju attīstīšanu, lai nodrošinātu teorijas sasaisti ar reālajām tirgus vajadzībām.

 

Studiju programmas izstrādi līdzfinansē ESF projekts Nr.8.2.1.0/18/A/008 “Atbalsts Banku augstskolas studiju programmu attīstībai ES valodās”