Jau sesto gadu pēc kārtas Banku augstskolā notiks starptautiskā vieslektoru nedēļa

27.11.2014.

Nākamnedēļ, no 24. līdz 28.novembrim,, Banku augstskolā (BA) jau sesto gadu pēc kārtas tiek organizēta ERASMUS+ starptautiskā vieslektoru nedēļa. Šogad augstskolas studentiem būs iespēja piedalīties lekcijās un semināros, kurus vadīs 30 vieslektori no Banku augstskolas partneru augstskolām Beļģijā, Čehijā, Dānijā, Grieķijā, Nīderlandē, Polijā, Portugālē, Somijā, Ungārijā, Vācijā, un Zviedrijā.

Ārvalstu pasniedzēji sniegs lekcijas par dažādiem pārvaldības un finanšu jautājumiem, risku vadību, marketingu, starpkultūru saskarsmi un daudzām citām tēmām. Vieslektoru lekcijas iespēju robežās tiek plānotas atbilstoši BA piedāvāto studiju programmu priekšmetiem.

Banku augstskolas projektu vadītāja mobilitātes jautājumos Aiga Anitena uzsver, ka studentiem šī ir lieliska iespēja gūt zināšanas un aktuālāko informāciju savā studiju nozarē, kas ir svarīgs priekšnosacījums profesionālo kompetenču un prasmju pilnveidošanā starptautiskā līmenī. Savukārt pasniedzējiem tā ir iespēja veikt profesionālās pieredzes apmaiņu ar ārvalstu kolēģiem, kā arī veidot jaunus sadarbības kontaktus zinātniskās pētniecības un starptautiskās sadarbības jomā.

Ideja par šāda pasākuma organizēšanu aizgūta, pirms septiņiem gadiem viesojoties BA sadarbības augstskolā Beļģijā. Ja sākuma gados idejas attīstībā nācās ieguldīt daudz darba un uz Latviju atbraukušo viesdocētāju skaits bija neliels, tad pamazām interesentu skaits ievērojami palielinājies un visus nemaz nebija iespējams uzņemt. Ir liels gandarījums, ka praksi par vieslektoru nedēļas organizēšanu pārņem arī jau citu valstu partrneraugstskolas, gūstot pieredzi no Banku augstskolas.

Mediju ievērībai:

Ja vēlaties tikties klātienes sarunā ar kādu no Banku augstskolas sadarbības valstu augstskolu lektoriem, kuri no 24. līdz 28.novembrim uzturas Latvijā, lūgums sazināties ar Banku augstskolas Projektu vadītāju mobilitātes jautājumos Aigu Anitenu:aiga.anitena@ba.lv

Pielikumā – vieslektoru saraksts.

Banku augstskolas
Komunikācijas un mārketinga daļa
67709290, 26331378