Izveidota Banku augstskolas padome

16.02.2022.

Pilnībā izveidota Banku augstskolas jaunās padome – vakar, 15. februārī Latvijas Republikas Ministru kabinets saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) ierosinājumu ir apstiprinājis Banku augstskolas padomes locekļa amatā Ansi Grasmani un Rasmusu Pētersonu. Saskaņā ar Augstskolu likumu Banku augstskola ir lietišķo zinātņu augstskola, kuras padomi veido pieci locekļi, no kuriem divus sabiedrības pārstāvjus izraugās ministrija, kuras pārraudzībā ir augstskola – IZM, bet apstiprina Ministru kabinets, divus virza pati augstskola un vienu Valsts prezidents.

Valsts prezidents darbam Banku augstskolas padomē ir virzījis Mārtiņu Bičevski. Savukārt Banku augstskolas Senāts ir izvirzījis darbam jaunajā padomē pieredzējušus kolēģus – Andri Nātriņu un Jāni Strautmani. Augstskolas vadības komanda ir izstrādājusi Banku augstskolas padomes darbības sākšanas nolikumu un Senāts to ir apstiprinājis, lai Padome jau tuvākajā laikā varētu veiksmīgi sākt savu darbu.

Banku augstskolas jaunās padomes sastāvs:

 

 

 

 

 

 

 

Mārtiņš Bičevskis

Profesionāls padomes loceklis, mentors, investors. M. Bičevskim ir nozīmīga karjera publiskajā pārvaldē, kā arī liela pieredze privātā biznesa Interešu pārstāvībā. Tāpat viņš ir Startup ekosistēmas entuziasts un Latvijas sporta atbalstītājs. 

M. Bičevskis 7 gadus ir strādājis par valsts sekretāru Finanšu un Tieslietu ministrijās, vairāk kā 20 gadus pārstāvējis akcionāra vai uzņēmuma intereses gan lielās, gan vidējās valsts kapitālsabiedrībās finanšu (Latvijas hipotēku un zemes banka, Latvijas LOTO) enerģijas (Latvenergo), nekustamā īpašuma (VNĪ, TNĪ) un transporta (LatRailNet) sektoros, bijis Komerbanku asociācijas prezidents un Handbola federācijas prezidents.

Šobrīd M. Bičevskis ir padomes loceklis biržā kotētajā AS DelfinGroup, VAS “LatRailNet” padomes priekšsēdētāja vietnieks, valdes priekšsēdētājs AS “MB Family Trust”, kā arī ir Latvijas Olimpiskās Komitejas Izpildkomitejas loceklis un Latvijas Riska kapitāla asociācijas valdes loceklis. 

 

 

 

 

 

 

 

Ansis Grasmanis

Ansim Grasmanim ir vairāk nekā divdesmit gadu vadoša darba pieredze banku jomā. Viņš ir strādājis Swedbank, SEB un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankā. Pēdējā laikā A. Grasmanis ir specializējies korporatīvās pārvaldības jautājumos un ir neatkarīgais padomes loceklis divās kredītiestādēs ārpus Latvijas – Ukrainā un Kosovā.

A. Grasmanis ieguvis Latvijas Universitātē maģistra grādu matemātikā, kā arī Lielbritānijas sertificēta grāmatveža (FCCA) un finanšu resursu vadības (FCT) kvalifikācijas.

 

 

 

 

 

 

 

Rasmuss Pētersons

Rasmuss Pētersons ir ilgstoši ieņēmis vadošus amatus finanšu sektorā – Nordea un Luminor bankās. Amati bijuši saistīti ar risku vadību, restrukturizāciju, aktīvu pārvaldīšanu. Kopš 2019. gada ir valdes loceklis, finanšu direktors vienā no lielākajiem Latvijas ēdināšanas uzņēmumiem AS Lido. Bijis arī AS Kredītinformācijas birojs padomes loceklis.

Rasmuss Pētersons ieguvis maģistra grādu Rīgas Biznesa skolā un bakalaura grādu Banku augstskolā.

 

Banku augstskolas Senāta izvirzītie kandidāti darbam augstskolas padomē ir Andris Nātriņš un Dr. oec. asoc. prof. Jānis Strautmanis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Andris Nātriņš

Līdz šīs padomes izveidošanai Andris Nātriņš bija Banku augstskolas prorektors pētniecības, infrastruktūras un biznesa attīstības jautājumos A. Nātriņš ir sācis strādāt Banku augstskolā 2013.gadā, vadot pētniecības jomu. Kopš 2017.gada – prorektors pētniecības un attīstības jautājumos amatā. Vienlaikus kopš 2016.gada A. Nātriņš vada arī augstskolas Finanšu starpniecības un atbilstības kompetences laboratoriju. Iepriekš A. Nātriņš ir darbojies gan finanšu sektorā, gan zinātnē – Filozofijas un tiesību institūtā.
Vairāk: https://www.ba.lv/augstskola/zina/ba-prorektors-petnieciba-infrastruktura-un-biznesa-attistiba-andris-natrins/

 

 

 

 

 

 

 

Jānis Strautmanis

Jānis Strautmanis līdz izvirzīšanai darbam Banku augstskolas padomē ir bijis augstskolas Satversmes sapulces priekšsēdētājs, Vadībzinību katedras vadītājs, asociētais profesors. Ieguvis doktora grādu Vadībzinātnē Latvijas Universitātē. J. Strautmanis Banku augstskolā strādā kopš 1993. gada kā BA Sagatavošanas kursu pasniedzējs, lektors, docents un Kursu un reklāmas daļas vadītājs (2001-2005). Dr. oec. asoc. prof. J. Strautmaņa studiju kursi ir Vadībzinību pamati, Korporatīvā sociālā atbildība, Pētniecības metodes biznesā.

Bijis Siguldas 2.vidusskolas direktors (1991-1994) un Siguldas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks (1994-2001), ievēlēts pašvaldības deputāts – līdz 2021. gadam.