Izsludināts grantu konkurss doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem

05.01.2022.

 

Latvijas Universitāte (LU) izsludina 2. kārtu atklātam grantu konkursam doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem ar mērķi nodrošināt atalgojumu Latvijas Universitātes doktora studiju programmu doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem zinātniski pētnieciskajā darbā Latvijas Universitātē vai sadarbības partnera organizācijās.

Uz grantu izsludinātajā konkursā var pretendēt projekta sadarbības partnera – Banku augstskolas doktorants vai zinātniskā grāda pretendents, kas atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām.

Grantu konkursa nolikums pieejams šeit: lu.lv/studiju-programmas/doktorantura/nolikums.

Pieteikumu konkursam atbilstoši nolikuma prasībām pretendents iesniedz, nosūtot uz e-pasta adresi: sam822doktorantura@lu.lv.

Konkursa pieteikumu reģistrācija ir atvērta līdz 2022. gada 18. janvārim. Lēmumu par granta piešķiršanu plānots pieņemt līdz 2022. gada 21. februārim.

Grantu konkurss ir viena no aktivitātēm Eiropas Sociālā fonda atbalstītā projektā “LU doktorantūras kapacitātes stiprināšana jaunā doktorantūras modeļa ietvarā”, kas tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” trešās kārtas ietvaros (projekts Nr. 8.2.2.0/20/I/006).

LU preses relīze pieejama šeit: LU grantu konkurss doktorantiem un zinātniskā grāda pretendentiem.