Izcila studiju pieredze Izraēlā – ERASMUS+ mobilitātes iespējas

07.02.2022.

Banku augstskolas studente Valentīna Elizabete Dzjumane 2021. gadā saņēma ERASMUS+ stipendiju un izmantoja šīs studentu apmaiņas programmas mobilitātes iespējas, lai četrus mēnešus (oktobris-janvāris) studētu Banku augstskolas (BA) partneraugstskolā Bar-Ilan University, Izraēlā. V.E. Dzjumane ir 3. kursa studente BA bakalaura studiju programmā “Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas”, kuru vada docētājs Andris Fomins.

Stāsta V.E. Dzjumane:

“Pirms braukt ERASMUS+ apmaiņas programmā uz Izraēlu es piedalījos Izraēlas universitātes tiešsaistes kursā. Biju pārsteigta par to, cik viss ir labi organizēts un cik kvalitatīvas ir šīs nodarbības. Tas motivēja mani piedalīties ERASMUS+ studiju apmaiņas programmā Izraēlas universitātē, kā arī tas, ka finanšu joma šajā valstī ir ļoti attīstīta un te ir augsts inovāciju atbalsta līmenis.”

Studiju prorektore Biruta Dzērve:

“Veicinot Banku augstskolas studentu iekļaušanos un konkurētspēju starptautiskā vidē, augstskola ir noslēgusi vairāk nekā 126 Erasmus+ sadarbības līgumus ar partneru augstskolām 35 valstīs. Šāda sadarbība paver iespēju Banku augstskolas studentiem gūt starptautisku studiju un profesionālas prakses pieredzi. Erasmus+ projektu finansējums atbalsta studentu aktivitātes izglītībā dažādos studiju līmeņos. Šo iespēju 2021./2022.akadēmiskā gada 1.semestrī veiksmīgi īstenoja bakalaura studiju programmas “Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas” studente Valentīna Elizabete Dzjumane, dodoties starptautiskā mobilitātē uz Izraēlu. Studentes mērķtiecība un gatavība smagi strādāt, ko apliecina arī studiju kursu izvēle no augstāka izglītības līmeņa programmas, norāda, ka studente izvēlas nebūt ne vieglākos un vienkāršākos risinājumus, bet mērķtiecīgi papildina savas zināšanas, lai kļūtu par konkurētspējīgu speciālisti starptautiskā vidē. Novēlu studentei meklēt un atrast jaunus izaicinājumus, uzkrāt pieredzi un piepildīt savus sapņus!”

V.E. Dzjumane Izraēlā mācījās “Bar-Ilan” Universitātē, un būdama bakalaura programmas studente, izmantoja iespēju apgūt piecus Izraēlas augstskolas maģistra programmas kursus (Corporate Finance, Entrepreneurship, Creativity & Innovation, Practical Leadership, International Marketing), arī divus bakalaura līmeņa priekšmetus (Introduction to Search Engine Optimization (SEO), Rhetoric Speech).

Ar iegūto pieredzi un zināšanām dalās V.E. Dzjumane:

“Biju iepazinusi draugus jau tiešsaistes kursā, tāpēc šeit man bija daudz vieglāk integrēties – iepazinu klātienē viņu ģimenes. Man patiešām bija ļoti interesanti integrēties citā valstī ar citādu kultūru un dzīvesveidu. Es daudz dziļāk sapratu arī biznesa kultūru un struktūru tieši Izraēlā. Iepazinu cilvēkus, kuri varētu man palīdzēt karjerā nākotnē – visi mani pasniedzēji strādā labākajās Izraēlas un ASV finanšu struktūrās. Es ļoti iemīlēju šo valsti un domāju atgriezties strādāt šeit nākotnē. Šajā valstī studiju mācību saturs tiek paskaidrots pavisam citādi, nekā tas notiek Latvijā. Man bija iespēja mācīties jaunus priekšmetus, kuru vēl nav Latvijā, piemēram, “Intro to SEO – Introduction to Search Engine Optimisation. Līdz šim nezināju, cik svarīgs ir šis priekšmets, bet tagad man ir jau profesionālas iemaņas šajā jomā.

Es izvēlējos arī papildu nodarbības, lai varētu labāk iepazīt Izraēlas kultūru un vēsturi. Katru nedēļu 1.5 stundu apguvu Izraēlas vēsturi, mūsdienu iedzīvotāju attiecības (ebreju un arābu attiecības) un antisemītisma problemātiku. Katru nedēļu bija jauni lektori, kuri vadīja ļoti interesantas un interaktīvas nodarbības. Kursu vadīja StandWithUs organizācija, kura cīnās ar antisemītismu. Un, pabeidzot kursu, es saņēmu sertifikātu no Izraēlas Iekšlietu ministrijas. Es ieteiktu doties mācīties uz Izraēlu visiem, jo šī ir unikāla pieredze. Cilvēki šeit ir ļoti draudzīgi un vienmēr gatavi palīdzēt. Ebreju valoda gan bija drusciņ jāiemācās, lai būtu ērtāk šeit dzīvot.”

Par Bar Ilan Universitāti: https://www.biu.ac.il/en