Inna Kozlinska aizstāv promocijas darbu

03.01.2017.

Apsveicam mūsu doktoranti Innu Kozlinsku ar iegūto doktora grādu!

2016. gada 22. decembrī Inna Kozlinska kopīgajā Tartu universitātes un Turku universitātes promocijas padomē sekmīgi aizstāvēja savu promocijas darbu „Evaluation of the outcomes of entrepreneurship education revisited: evidence from Estonia and Latvia” (darba zin. vad. prof. Tonis Mets – Tartu universitāte, prof. Ulla Hytti – Turku universitāte).