Informācija par izmaiņām viesnīcas cenrādī, rezervāciju un izmitināšanu

12.11.2020.

Banku augstskolas Viesnīcas cenrādis
Informējam, ka 10.11.2020. Banku augstskolas Senāta sēdē tika apstiprināts Viesnīcas pakalpojumu cenrādis. Izmaiņas paredz trīs pakāpju cenu sistēmu, atkarībā no noslēgtā līguma termiņa. Līdz šim noslēgtie līgumi un tajos ietvertā maksa par numuriņu netiek mainīta. Taču līguma laušanas gadījumā un turpmāk noslēdzot jaunu līgumu par dzīvošanu Banku augstskolas viesnīcā, Līgumā tiks piemēroti jaunie samaksas nosacījumi, kur samazinātas īres perioda gadījumā tiks palielināta īres maksa.
Viesnīcas numuriņa rezervācija, nelaužot īres līgumu
Saistībā ar attālināto studiju ieviešanu, viesnīcas īrniekiem tiek piedāvāta iespēja rezervēt numuriņu, nelaužot līgumu, lai saglabātu līgumā ietvertos samaksas nosacījumus un uz rezervācijas periodu atstājot tajā savas personiskās mantas.
Informācija par viesnīcas numuriņu rezervāciju:
o Rezervējot numuriņus, tiek piemērota 20% maksa no mēneša īres maksas par konkrēto numuriņu.
o Lai saņemtu iespēju rezervēt numuriņu, īrniekam no viņam piešķirtā Banku augstskolas e-pasta jāraksta iesniegums infrastruktūras direktoram uz e pastu: janis.pildavs@ba.lv, tajā norādot:
 vārdu, uzvārdu;
 viesnīcas istabiņas numuru;
 rezervācijas vēlamo periodu mēnešos;
 rezervācijas iemeslu.
o Maksimālais rezervācijas periods, ja netiks mainīts ārējais tiesiskais regulējums, noteikts līdz 31.12.2020.
o Īrnieka, kas saņēmis šo rezervāciju, pienākumi:
 jānodod viesnīcas numuriņa atslēgas;
 nedrīkst uzturēties viesnīcā;
 par nepieciešamību ieiet viesnīcas numuriņā ziņot viesnīcas administratorei Tamārai Pavlovskai uz e-pasta adresi: tamara.pavlovska@ba.lv, lai saskaņotu laiku.

Ģenerāltīrīšana viesnīcā
Viesnīcas telpās šajā laikā notiek pastiprināti tīrīšanas un dezinfekcijas pasākumi. Tiek mazgātas un dezinficētas grīdas, sienas, inventārs un saskares virsmas.

Īrnieku izmitināšanas izmaiņas
Lai veiksmīgāk nodrošinātu attālinātu studiju procesu mūsu augstskolā, viesnīcā ir iespējams uz laiku pārvietot viesnīcas īrniekus, kas ir Banku augstskolas studenti, uz numuriņiem, kuros dzīvot pa vienam, saglabājot iepriekšējos maksāšanas nosacījumus. Kopumā šāda iespēja varētu tikt piedāvāta aptuveni desmit Banku augstskolas studējošajiem, kas dzīvo viesnīcā. Pieteikties var pie viesnīcas administratores Tamāras Pavlovskas.