Iestāties pret Mākslīga intelekta izmantošanu izglītībā ir tāpat, kā savulaik pret internetu

17.08.2023.

Viedokli par Mākslīga intelekta izmantošanu izglītībā
izsaka Banku augstskolas rektore Līga Peiseniece:

 

Šobrīd ir grūti noticēt, bet savulaik, kad tikko parādījās iespēja lietot mums tik ierastu www jeb Vispasaules tīmekli, bija cilvēki un cilvēku grupas, kas aktīvi iestājās pret tā izmantošanu, pamatojot savu nostāju ar to, ka internets veicinās cilvēku nošķirtību. Tomēr laika gaitā internets ir kļuvis par būtisku komunikācijas, informācijas iegūšanas un sabiedriskās dzīves sastāvdaļu.

Jau tagad ir skaidrs, ka līdzīgi notiks arī ar Mākslīgu intelektu, tāpēc tā vietā, lai protestētu un bremzētu tā attīstību, mums ir jāmācās lietot, pārvaldīt, efektīvi izmantot visas priekšrocības, ko sniedz zinātne vai tehnoloģiju attīstība. Banku augstskola ir viena no tām mācību iestādēm, kas jau šobrīd plaši un aktīvi izmanto Mākslīga intelekta piedāvātas iespējas.

Studentiem, kas šogad pievienosies Banku augstskolai, būs iespēja pašiem “uz savas ādas” izmēģināt Mākslīga intelekta sniegtās priekšrocības izglītības procesā. Proti, esam iekļāvuši to mācību programmā, mācamies izmantot to kā metodi un vienlaikus uzsākām darbu pie iekšējā normatīva izstrādes, lai nepieļautu plaģiātismu un veicinātu kritiskās un radošās domāšanas attīstību. Jau septembrī BA taps MI regulējošs dokuments par izmantošanu studijās un pētniecībā un drīzumā plānojam izstrādāt jaunu MI mācību kursu.

Lai formulētu kopējo augstskolas pozīciju šajā jautājumā, šī gada pavasarī BA veica docētāju aptauja par MI izmantošanu.

Mācībspēki uzskata, ka MI ir lielisks palīgs materiālu vākšanā, teorētiskās daļas izstrādē un sekundāro datu ieguvē. Mācībspēki ir vienisprātis, ka MI ir jāizmanto un tā ir nākotne, taču jāatrod veids, kā to “legalizēt” un noteikt skaidrus “spēles noteikumus” studentiem. Ar laiku pat varētu izveidot palīgmateriālus un vadlīnijas MI izmantošanai. No docētājiem izskanēja arī ierosinājums iekļaut mācību procesā atsevišķu kursu par MI. Daudzus no docētāju ierosinājumiem šobrīd īstenojam dzīvē.

BA ir radījusi digitālo rīku KABADA, darbināmu ar MI, izmantosim to esošo un potenciālo studentu apmācībai, lai izprastu, kam jābūt biznesa plānā, kam jāpievērš uzmanība, lai kritiski izvērtētu biznesa plāna aspektus un rezultātus.

KABADA mākslīgā intelekta risinājums izpaužas, kā gudra padoma došana lietotājam tai mirklī, kad tas ir mazliet iestrēdzis, varbūt apjucis, aizmirsis kādu izvēli savā plānā.

Nu un mūsu algoritms balsoties uz tam pieejamo informāciju no jau datu bāzē esošajiem biznesa plāniem un ne tikai sniedz savu ieteikumu par izvēlēm. Rīks ir brīvi pieejams ikvienam kabada.ba.lv vai no kabada.eu vietnēm.

Studijās un pētniecībā MI turpmāk tiks izmantots atbilstoši kursa specifikai, piemēram, es, rektore Līga Peiseniece, savā kursā aicināšu studentus pētīt, kā MI tiek izmantots personāla vadīšanā.

Jaunu tehnoloģiju ienākšana ikdienā prasa jaunas prasmes ne vien studentiem, bet arī pasniedzējiem, tāpēc jau pavisam drīz, 29.-30. augustā notiks BA pasniedzēju mācības par vaicājumu (promt) veidošanu un dalīšanās praktiskā pieredzē.

Mākslīgā intelekta (MI) izmantošanai izglītībā var būt daudz priekšrocību un tās var dot iespēju uzlabot un atvieglot studiju procesu gan studentiem, gan mācībspēkiem.