Ielūgums piedalīties zinātniskajā konferencē

13.05.2022.

Banku augstskola un Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA, sadarbībā ar Rīgas Ekonomikas augstskolu un International Strategic Management Association organizē  15. Starptautisko Baltijas biznesa vadības zinātnisko konferenci ASBBMC 22`:  “BUILDING STRATEGIC RESILIENCE IN TIMES OF UNCERTAINTY”. Konference notiks hibrīdformātā – klātienē, Banku augstskola (Rīgā), un attālināti. Konferences plenārsēde tiks transtlēta tiešraidē. Konferences darba valoda – angļu valoda.

Aicinām pētniekus piedalīties starptautiskajā konferencē ASBBMC 22` un dalīties ar savu pētījumu rezultātiem, izmantojot piedāvātās rakstu publicēšanas iespējas. Pieteikumus gaidīsim līdz 25.maijam šeit: REĢISTRĀCIJA.

Konferences nosaukumā ietvertais stratēģiskās noturības vai elastības aspekts ir nozīmīgs, lai iedrošinātu zinātniekus, kā arī doktorantūras studentus un jaunos zinātniekus  šajā augstas nenoteiktības laikā meklēt jaunas pētniecības perspektīvas uzņēmējdarbības, vadības, ekonomikas, finanšu un citās pētniecības jomās. Konferences mērķis ir vērst uzmanību gan privātu, gan publisku organizāciju spējai veiksmīgi pielāgoties mūsdienu globālajai situācijai raksturīgajai augstajai nenoteiktībai (īpaši ņemot vērā aktuālos procesus un notikumus, tostarp pandēmijas krīzi un globālos ģeopolitiskos konfliktus, tāpat arī nepieciešamību ierobežot negatīvo antropogēno ietekmi uz klimata pārmaiņām), izmantojot iespējas, ko nodrošina tehnoloģiju attīstība.

Konferences organizatori aicina pētniekus prezentēt pētījumus sekojošajās jomās:

 1. Stratēģiskā noturība un tehnoloģiju attīstība (Strategic Resilience and Technological Development)
 2. Kompetences kā stratēģiskās noturības veidošanas resurss (Competencies as a Resource for Creating Strategic Resilience)
 3. Eiropas Zaļais kurss un biznesa attīstības perspektīvas (European Green Deal and Business Development Perspectives)
 4. Risku pārvaldības stratēģiskais nozīmīgums (The Strategic Importance of Risk Management)
 5. Inteliģentā datu analītika (Prospects for Intelligent Data Analytics)
 6. Jaunu industriju veidošanās digitālo tehnoloģiju laikmetā (New Industries in the Digital Technology Era)
 7. Finanšu pārvaldības procesi digitālajā laikmetā (Financial Management Processes in the Digital Age)
 8. Kiberdrošības noturības stratēģiskie uzsvari (Strategic Emphasis on Cyber-Security Resilience)

Publikāciju iespējas

 Konferences raksti (uz prezentācijām balstīti ziņojumi par pētījumu atziņām un rezultātiem) tiks apkopoti recenzētā konferences zinātnisko rakstu krājumā.

Konferences zinātniskās komitejas vai žurnālu redakcijas atlasītie, uz konferences ziņojumiem balstītie zinātniskie raksti tiks publicēti sekojošajos zinātniskajos žurnālos un īpašajos izdevumos:

 • Journal of Business Management. Publishers: RISEBA/BA SBF, ISSN 1691-5348; indexed in EBSCO and Copernicus, featuring DOI (mEDRA)); full papers to be submitted by 22 June 2022  
 • European Research Studies Journal. Publisher: International Strategic Management Association, ISSN: 1108-2976; indexed in EBSCO, Copernicus, ISI  
 • International Journal of Economics and Business Administration, Publisher: International Strategic Management Association, ISSN: 2241-4754  
 • International Journal of Finance, Insurance and Risk Management (JFIRM). Publisher: ISMA Systems, CY, ISSN: 2672-832Χ, indexed in EBSCO, ISI 
 • The Journal of Corporate Governance, Insurance, and Risk Management (JCGIRM). Publishers: Governance Research and Development Centre, CR, The University of Malta, Faculty of Economics, 
 • Management and Accountancy, MT, ISSN: 2757-0983, indexed in EBSCO, Index Copernicus International, ISI 
 • Contemporary Studies in Economic and Financial Analysis, Special Volume, Emerald Publishing Group, Book series ISSN: 1569-3759 
 • SBS Journal of Applied Business Research. Publisher: SBS Swiss Business School, ISSN SBS-JABR: 2235-7742 (print), 2235-7750 (online) 
 • Economics. Ecology. Socium. Publishers: Institute of Market Problems and Economic-and-Ecological Research of the National Academy of Sciences of Ukraine, Odessa Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Bronisław Markiewicz State Higher School of Technology and Economics, (Yaroslav city, Poland), ISSN-L:2616-7107, indexed in scientific databases: Index Copernicus International; ERIH PLUS

 

Svarīgie datumi:

Anotāciju iesniegšana līdz 25. maijam, 2022.

Reģistrācija konferencei līdz 25. maijam, 2022 

E-pasta adrese jautājumiem: info@ba.lv

Vairāk informācijas konferences mājaslapā: ASBBMC’22 Conference