Ideju vadīšana Latvijas MVU

19.05.2022.

Kā idejas vada Latvijas MVU, kā tās vadīt veiksmīgāk, lai Latvijā taptu vēl vairāk inovāciju ar augstu pievienoto vērtību – uz šiem jautājumiem tiks atbildēts pēcdoktorantūras projekta ‘’Ideju vadība’’ ierosinātā lietišķā pētījuma projektā Banku augstskolas studentiem.

2021.gadā pēcdoktorante Elīna Miķelsone, lai ar studentiem dalītos zināšanās gan par ideju vadību, gan pētniecības procesiem, rosināja Banku augstskolas studentus veikt pētījumus par ideju vadību Latvijā. Šobrīd Banku augstskolas studenti aicina Latvijas MVU vadītājus atbalstīt pētījumu, aizpildot anketu – https://forms.gle/QzsgYvqdQnn7V32Y9 Aptaujā gūtie rezultāti tiks izmantoti Banku augstskolas 3. kursa studentu pētījumam par ideju vadības metožu izmantošanu mazajos un vidējos uzņēmumos Latvijā.

Postdoktorante novērtē, ka jauniešiem Latvijā ir neviltota interese par ideju vadību un tās pētniecību. Studenti lietišķajā pētījumā sevi pierādījuši, vecot sistemātisku un analītisku literatūras analīzi, lai izprastu teorētiskos aspektus praktiskā pētījuma veikšanai. Šobrīd studenti veic ne tikai anketēšanu, bet arī intervijas ar ideju vadības un dizaina domāšanas ekspertiem Latvijā un ārvalstīs. Postdoktorantūras projekta pētniece, sadarbojoties ar studentiem, veicina esošo pētījumu rezultātu izplatīšanu un jauno pētnieku iesaisti konkrētā pētījuma virziena izpētē Latvijā.

2021.gada februārī uzsākta postdoktorantūras projekta  “Ideju vadība” realizācija, kuru īsteno SIA „Idea Innovation Institute”. Pētniecības mērķis: izpētīt ideju vadības kompetenču, ideju vadības veidu izmantojumu, lai veicinātu uzņēmējspēju attīstību. Projekta gaitā tiek aplūkotas ideju vadības sistēmu (IVS) internetā sniegtās priekšrocības COVID 19 ietvaros, saistībā ar ”Networking of existing EU and international cohorts of relevance to Covid-19”, kas atbalsta RIS3 izaugsmes prioritāti. Projektu atbalsta Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta ietvaros – „IDEJU VADĪBA”, 1.1.1.2/VIAA/4/20/670.