Ideju vadības pētniecība rod jaunus rīkus biznesa inovācijām

30.07.2021.

Banku augstskolas docente un Idea Innovation Institute pētniece PhD. Elīna Miķelsone šogad februārī ieguva pēcdoktorantūras pētniecības atbalstu, lai starptautiskā līmenī turpinātu pētījumus par ideju vadību. Šobrīd projektā iesaistīti arī pētnieki no Lielbritānijas un Beļģijas.

Projekta pētījumos tiek uzsvērti ideju vadības (IV) kompetenču aspekti un īpaši ideju vadības sistēmu (IVS) internetā sniegtās iespējas privātajā un valsts sektorā, īpaši COVID 19 apstākļos. Pētījumā tiks pamatots IVS kā rīks jaunu produktu un risinājumu radīšanā, sinerģiski sadarbojoties dažādiem sektoriem un nozaru spēlētājiem. Ņemot vērā inovācijas sistēmas galveno apakšsistēmu mijiedarbību (izglītība, uzņēmējdarbība, zinātne), uzņēmējdarbības attīstības veicināšana ir svarīgs pasākums, lai nostiprinātu Latvijas inovācijas spēju, prioritāšu īstenošanai nepieciešamo kompetenču, uzņēmējspēju un radošuma attīstību visos līmeņos, tādējādi sekmējot ekonomisko attīstību.

Banku augstskolas docente Elīna Miķelsone:

“Līdz ar to, ir ļoti būtiski paaugstināt sabiedrības, īpaši jauniešu, kompetenci arī ideju vadības jautājumos, lai radītu produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību. Tieši IVS izmantošana var kļūt par atslēgu, lai rastu inovatīvus risinājumus uzņēmējdarbības attīstīšanai un pielāgošanai mainīgiem apstākļiem. Ņemot vērā, ka IVS ļauj tās izmantot bez ģeogrāfiskām robežām, 24/7, tad tas ir lielisks resurss, lai efektīvi, elastīgi risinātu problēmas, iesaistot plašu sabiedrības loku, veidojot sinerģiju starp uzņēmumiem, uzņēmējdarbības atbalstītājiem un politikas veidotājiem.”

IVS izmantošanu kā konkurētspējas priekšrocību atzinuši vairāki uzņēmumi Latvijā – TET,Cēsu alus”, A/S SEB banka u.c. Elīna Miķelsone no 2015.gada darbojas kā ideju un inovāciju konsultante. Viņas izveidoto aktīvo inovāciju apmācību ”Ideju fitness” apguvuši dažādi uzņēmumi – TELE2, Evolution Gaming, CircleK u.c. Postdoktorante atzīst, ka lielu gandarījumu sniedz iespēja darboties RTU Dizaina fabrikā, palīdzot studentiem radīt jaunus, inovatīvus produktus. Kopumā pēdējo 4 gadu laikā konsultējusi vairāk kā 400 esošos un topošos uzņēmējus inovāciju jautājumos. Elīna Miķelsone tiek piesaistīta arī kā inovāciju un ideju vadības speciālists dažādos projektos – Horizon2020, EstLat u.c.

2021.gada februārī iesākta postdoktorantūras projekta Ideju vadība realizācija, kuru īsteno SIA „ Idea Innovation Institute ”. Projekta gaitā tiek aplūkotas ideju vadības sistēmu (IVS) internetā sniegtās priekšrocības COVID 19 ietvaros, saistībā ar ”Networking of existing EU and international cohorts of relevance to Covid-19”, kas atbalsta RIS3 izaugsmes prioritāti. Projekta ietvaros tiek izstrādātas ne tikai zinātniskās publikācijas, bet arī raidieraksts (podkāsts) un ideju vadības rokasgrāmata organizācijām, lai uzlabotu esošās biznesa idejas un to vadību.

 

Projektu atbalsta Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta ietvaros – „IDEJU VADĪBA”, 1.1.1.2/VIAA/4/20/670.