“Ideju vadība”: Kas ir laba ideja?

13.06.2022.

Kas ir laba ideja, kā radīt labas idejas? Kopš 2021.gada februāra pētniece PhD. Elīna Miķelsone ieguvusi pēcdoktorantūras pētniecības atbalstu, lai starptautiskā līmenī turpinātu pētījumus par ideju vadību. Viena gada laikā tas palīdzējis piedalīties 10 starptautiskajās zinātniskajās konferencēs, publicēt 6 zinātniskos rakstus un grāmatu sadaļas, radītas 2 jaunas ideju vadības metodes un podkāsts. Turklāt projekts ir tikai pusē un 2022.gadā postdoktorantei ir pat ambiciozāki mērķi, nekā aizvadītajā gadā. Šobrīd kā papildus rezultāts, lai sabiedrību ieinteresētu ideju vadības pētniecības rezultātos, tiek veidota teicienu grāmata ‘’Laba ideja ir..’’  Šīs grāmatas izveidē ir aicināts iesaistīties ikviens sabiedrības pārstāvis.

Postdoktorante ne tikai zinātniski pēta ideju vadību, bet arī praktiski dalās ar gūtajām zināšanām ar uzņēmumiem un organizācijām. 2021.gadā ar postdoktorantūrā gūtajām zināšanām dalījusies 32 pasākumos, uzsākot padziļinātu sadarbību ar 4 uzņēmumiem. Šo pasākumu laikā dalībnieki dalījušies ar ļoti interesantām atziņām par idejām, kuras pētniece uzsākusi apkopot un nolēmusi izveidot teicienu grāmatu. Šobrīd ikviens interesents līdz 23.jūnijam var pieteikt savu teicienu par idejām – https://ieej.lv/kasirlabaideja  Visi iesaistītie bez maksas saņems digitālo teicienu grāmatu.

Šī pētījuma ietvaros ne tikai tiks izstrādātas zinātniskās publikācijas, kuras tiks prezentētas starptautiskās zinātniskās konferencēs, bet arī tiks radīts raidieraksts un ideju vadības rokasgrāmata organizācijām, lai ar to palīdzību radītu jaunas un uzlabotu esošās biznesa idejas un norises. Lai popularizētu rokasgrāmatu, kas tiks izdota 2022.gada beigās, ir radīta arī spēle ‘’Ideju cirks’’. Tā radīta, izpētot elementus, kas visbiežāk tiek izmantoti ideju ģenerēšanas un attīstības metodēs, apvienojot tos ar spēles elementiem. Tas radīts ar mērķi, lai popularizētu postdoktorantūras pētniecības projektu ‘’Ideju vadība’’. Izstrādātā spēle ‘’Ideju cirks’’ ļauj to spēlēt gan komandās, gan individuāli, izvēloties esošu vai jaunu produkta ideju, kuru attīstīt, ļaujoties spēles ieteikumiem, kādos virzienos meklēt radošus idejas pagrieziena punktus. ‘’Ideju cirks’’ piemērots gan jau spēcīgām biznesa organizācijām, gan jaunajiem uzņēmējiem, gan tiem, kuri vēlas attīstīt savu radošo domāšanu, izmēģinot spēli, piemēram, lai attīstītu kādu novecojušu produktu – jaunā un aizraujošā produktā! Spēle ir pieejama ikvienam bez maksas.

Papildus radīts arī raidieraksts ‘’IdejuFit’, kur pirmās 3 sērijas tika publicētas janvārī un februārī. Raidījumā viesojās dažādi jaunie uzņēmēji, kas stāstīja, kā viņu uzņēmumos tiek vadītas idejas, bet noslēgumā nelielā ideju fitnesā raidījuma viesis izmēģināja kādu jaunu vai labi pazīstamu ideju vadības metodi.

Projekta pētniece ir  zinātņu doktore Elīna Miķelsone. Inovāciju un ideju vadības  lektore un konsultante, biedrības Ideju un inovāciju institūts valdes priekšsēdētāja un SIA ”Idea Innovation Institute” vadītāja. E. Miķelsones visas dzīves jomas saistītas ar inovācijām un ideju vadību- akadēmiskā, profesionālā un personīgā līmenī. Patstāvīgi atjauno zināšanas inovāciju jomā ārvalstu universitātēs. Regulāri uzstājas kā referente dažādās starptautiskās zinātniskās konferencēs un publicē rakstus zinātniskajos izdevumos. Profesionāli vairāk kā 10 gadus guvusi pieredzi vadošos amatos. E.Miķelsone par inovāciju un ideju vadību vadījusi lekcijas dažādām mērķauditorijām gan skolotājiem, gan skolēniem, gan jaunajiem, gan pieredzes bagātiem uzņēmējiem. Vadījusi lekcijas, vieslekcijas un seminārus par inovācijām un radošumu akadēmiskā vidē, piemēram, RTU, RSU, RISEBA, BA, BVK gan neformālā LLKC, ZRKAC, LIAA u.c. Paralēli No 2015.gada darbojas kā ideju un inovāciju konsultants. Izveidoto aktīvo inovāciju apmācību ‘‘Ideju fitness” apguvuši dažādi uzņēmumi – Tet, TELE2, Evolution Gaming, CircleK u.c. Ar patiesu prieku darbojas RTU Dizaina fabrikā, palīdzot studentiem radīt jaunus produktus. Kopumā pēdējo 4 gadu laikā konsultējusi vairāk kā 400 esošos un topošos uzņēmējus inovāciju jautājumos. Elīna Miķelsone tiek piesaistīta arī kā inovāciju un ideju vadības speciālists dažādos projektos – Horizon2020, EstLat u.c.

Projektu atbalsta Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta ietvaros – „IDEJU VADĪBA”, 1.1.1.2/VIAA/4/20/670.