Ideju dzimšana – jaunos raidierakstos IdejuFIT

22.02.2022.

 

Kā piedzimst idejas radīt mājas kokos, elektriskos kalnu dēļus un kompostējamās kleitas? Ideju FIT raidierakstā tiks atbildēts uz šiem jautājumiem, lai atklātu- kā dzimst labas idejas, kas iekaro pasauli un kā šādas idejas var radīt ikviens! Tikai 20 minūšu laikā klausītājs iepazīs kādu inovatīvu uzņēmumu, uzzinās – kā tas vada savas idejas. Raidieraksta noslēgumā kopā ar uzņēmumu ikviens varēs iepazīt un izmantot praktisku ideju vadības metodi, lai radītu jaunas idejas.

2021.gada februārī pētniece PhD. Elīna Miķelsone ieguva pēcdoktorantūras pētniecības atbalstu, kura ietvaros radīts raidieraksts (podkāsts). Katrs raidieraksts veidots no trim galvenajām daļām:

  • pirmajā daļā ‘’IDEJAS IESILDĪŠANĀS’’ ikviens var iepazīt inovatīvu Latvijas uzņēmumu,
  • otrajā daļā ‘’IDEJU VADĪBAS TESTS’’ uzzināt, kā šis uzņēmums vada idejas,
  • trešajā daļā ‘’IDEJU FITNESS’’ mini ideju fitnesa nodarbībā izmēģināt kādu ideju vadības metodi idejas attīstībai.

Katrs raidioeraksts tiek izmantots arī kā papildu datu ievākšanas rīks, jo ideju vadības testa rezultāti tiks izmantoti zinātniskās publikācijas izveidē.

Šobrīd izveidotas pirmās 3 sērijas, gaidāmajām sērijām sekojiet līdzi Instagram @idejufit_podcast.

Pirmo raidījuma viesi:

  1.  Matijs Babris no TreeHousePlace – mājas un platformas kokos. Matijs uzsver, ka laba ideja ir tāda, kas rada bailes, bet kā radīt šādas idejas, uzzini klausoties Youtube video formātā: https://youtu.be/d9dRXTmR3hQ , kā arī Spotify audio formātā: https://open.spotify.com/episode/MatijsBabris
  2.  Raimonds Jurgelis no Rhinoboard – Ideju kauss 2021 uzvarētājs- elektriskā kalnu dēļa radītājs atklājis, ka laba ideja ir tā, kas liek tavām acīm mirdzēt. Šāda ideju radīšanas pieeja atklāta: Youtube video formātā: https://youtu.be/fwcpxTRdoiA un Spotify audio formātā: https://open.spotify.com/episode/RaimondsJurgelis
  3.  Katrīna Resne no Rosafella – no kleitas līdz rozei – kompostējamais apģērbs. Katrīna uzskata, ka laba ideja neļauj naktī aizmigt: video formātā: https://youtu.be/OhUHkxb-ZwA un Spotify audio formātā: https://open.spotify.com/episode/KatrinaResne

Projekta pētījumos tiks uzsvērti ideju vadības (IV) kompetenču aspekti un īpaši ideju vadības sistēmu (IVS) internetā sniegtās iespējas privātajā un valsts sektorā, īpaši COVID 19 apstākļos. Pētījumā tiks pamatots IVS kā rīks jaunu produktu un risinājumu radīšanā, sinerģiski sadarbojoties dažādiem sektoriem un nozaru spēlētājiem. Ņemot vērā inovācijas sistēmas galveno apakšsistēmu mijiedarbību (izglītība, uzņēmējdarbība, zinātne), uzņēmējdarbības attīstības veicināšana ir svarīgs pasākums, lai nostiprinātu Latvijas

inovācijas spēju, prioritāšu īstenošanai nepieciešamo kompetenču, uzņēmējspēju un radošuma attīstību visos līmeņos, tādējādi sekmējot ekonomisko attīstību.

Projektu atbalsta Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” projekta ietvaros – „IDEJU VADĪBA”, 1.1.1.2/VIAA/4/20/670.