“IDEJU CIRKS” – jauna metode biznesa ideju attīstībai

26.11.2021.

Latvijā top gan inovatīvi biznesa risinājumi un jauni pakalpojumi, gan metodes vēl nerealizētu ideju vadībai un to attīstīšanai. Banku augstskolas docētāja, zinātņu doktore Elīna Miķelsone piedāvā jaunas metodes ideju attīstībai – Metode – spēle “Ideju cirks” ir balstīta uz pētījumiem un spēles elementiem, proti, izpētot elementus, kas visbiežāk tiek izmantoti ideju ģenerēšanas un attīstības metodēs, tos apvieno ar spēles elementiem. Tādējādi “Ideju cirks” ir spēle, kuru var spēlēt individuāli, kā arī komandās un to var izmantot jaunu ideju radīšanai, esošu ideju uzlabošanai vai arī jaunu pakalpojumu vai novecojouu pakalpojumu izvērtēšanas procesos. Izvēloties esošu vai jaunu ideju, kuru attīstīt, ļaujoties spēles ieteikumiem, kādos virzienos meklēt radošus idejas pagrieziena punktus. ‘’Ideju cirks’’ piemērots gan jau spēcīgām biznesa organizācijām, gan jaunajiem uzņēmējiem, gan tiem, kuri vēlas attīstīt savu radošo domāšanu, izmēģinot spēli, piemēram, lai attīstītu kādu novecojušu pakalpojumu – jaunā un aizraujošā pakalpoumā! Spēle ir pieejama ikvienam bez maksas.

Pētniece Elīna Miķelsone 2021.gada februārī ieguva pēcdoktorantūras pētniecības atbalstu, lai starptautiskā līmenī turpinātu pētījumus par ideju vadību. Pētījuma ietvaros tika radīti dažādi pētnieciskie raksti, kā arī šobrīd tiek attīstīts raidieraksts (podkāsts) un ideju vadīšanas rokasgrāmata.