Hakatonā “Hack The Waste” studenti rod inovatīvus risinājumus

01.04.2021.

Trešo gadu Banku augstskola kā viena no starptautiska hakatona organizētājām nodrošināja iespēju saviem studentiem pieņemt globālu izaicinājumu –  pārbaudīt  spējas  vairāku valstu studentu dinamiskā konkurences vidē, papildinot arī savu  kompetenču sarakstu.

No 26. līdz 27. martam tiešsaistē norisinājās hakatons “Hack The Waste”. 2021. gada hakatona tematiskā ievirze bija jauna veida atkritumu utilizācijas risinājumu meklējumi COVID19 pandēmijas radītā vides piesārņojuma seku mazināšanai.

Hakatona “Hack The Waste” ievaddaļā savu atbalstu un uzmundrinājumu studentiem sniedza Banku augstskolas rektore Līga Peiseniece:

“Pasaule šobrīd pārdzīvo pandēmijas radīto ekonomisko krīzi, bet arvien lielāku mūsu uzmanību prasa un prasīs arī vides problēmas, kas rodas pēc šādiem sarežģītiem posmiem sabiedrības attīstībā. Pārmaiņas domāšanā, vērtību sistēmā jau notiek, ir vienoti globālie mērķi, bet aktuāls jautājums ir arī tik praktisku problēmu risinājumi kā pandēmijas laikā papildus radušos atkritumu apsaimniekošana. “

Banku augstskolas studenti kopā ar saviem vienaudžiem no piecām citām pasaules augstskolām risināja šo problēmjautājumu, piedaloties starptautiskā projektā – 24 stundu hakatonā “Hack The Waste”. Starpdisciplināri virtuālas komandas  konstruēja un diskusijās pārbaudīja jaunus risinājumus vides piesārņojuma samazināšanai un atkritumu apsaimniekošanai, balstoties uz sadarbības partnera Nīderlandes uzņēmuma Renewi iesniegto pieteikumu situācijas risināšanai. Studentu ideju kaujās tika rasti astoņi inovatīvi risinājumi šai problēmai – kā motivēt visu sabiedrību un privātā  sektora dalībniekus pievērsties nopietnai atkritumu šķirošanai, uzglabāšanai un pārstrādei. Hakatons “Hack The Waste” ietvēra gan ideju ģenerēšanu, gan koncepcijas izstrādi un prototipu sagatavošanu. Starptautisko mentoru komanda, kurā darbojās arī Banku augstskolas docētāja Dr. Elīna Miķelsone un  profesionālās bakalaura studiju programmas “Biznesa procesu vadība” direktore Lilita Sparāne, sniedza studentiem atbalstu 24 stundu garumā.

Studiju programmas “Biznesa procesu vadība” direktore Lilita Sparāne: “Studenti spēja izstrādāt pirmās demo versijas vai prototipus tik īsā laika posmā! Šādā sāncensībā ieguvēji ir visi, jo apgūstam prasmes komunicēt ar citu kultūru studentiem, sastrādāties savā starpā, ņemot vērā katra stiprās un vājās puses, noturēt komandas garu visu 24 stundu laikā, pielietot analītiskās un tehniskās zināšanas, iemācīties efektīvi sagatavot prezentāciju un noprezentēt to! To visu  var apvienot tikai šāda veida pasākumos, turklāt tā bija lieliska iespēja studentiem praktiski izmēģināt  studiju programmas apguves jaunās metodes.”

Banku augstskola lepojas ar visiem studentiem, kas piedalījās, bet jo īpaši ar tiem augstskolas studentiem, kuru komandas ieguva pirmās trīs vietas, saņemot starptautiskās žūrijas visaugstāko vērtējumu:

1.vieta komandai “Hack for Change” – Laura Kaupere un Kristofers Ēķis.

2.vieta komandai “The Trush Busters” – Marika Tiščenko,

3.vieta komandām “The Green Hackers” un “Green Slate” – Liene Apine, Edgars Andžs, Melisa Macule.

Starptautiskajā hakatonā “Hack The Waste” piedalījās:

  • Banku augstskolas studenti no studiju programmām “Biznesa procesu vadība” (Liene Apine, Laura Kaupere, Raykhona Murodova), “Starptautiskās finanses” (Ričards Grišāns, Milana Žavoronkova, Edgars Andžs, Kristofers Ēķis, Melisa Macule, Marika Tiščenko, Oļesja Meteļica) un “Grāmatvedība un finanses” (Gundega Zoda);
  • un studenti no: Beļģijas University College Leuven-Limburg;
  • Nīderlandes Avans University of Applied Sciences;
  • Dienvidāfrikas ITversity Belgium Campus);
  • Dānijas University College of Northern Denmark;
  • Brazīlijas UNESP – São Paulo State University.

Hakatons “Hack The Waste” bija iespēja aprobēt ESF projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/008 ietvarā izstrādātās jaunās studiju programmas īstenošanas metodes, kā arī Banku augstskolas docētāju dalību hakatonā atbalstīja ES Erasmus+ programma.

*Studiju programmas “Biznesa procesu vadība” izstrādi un aprobāciju līdzfinansē ESF projekts Nr.8.2.1.0/18/A/008.