Hakatonā Hack The Office meklējam ilgtspējīga biroja vīzijas

29.04.2021.

No 15. līdz 16. aprīlim tiešsaistē norisinājās kārtējais 24h hakatons “Ilgtspējīgs birojs un nākotnes darba vietas”. Šajā Banku augstskolas un partneru rīkotajā starptautiskajā hakatonā “Hack The Office” piedalījās 63 studenti no 11 pasaules valstīm un 12 universitātēm. Banku Augstskolu pārstāvēja  9 studenti dažādās komandās.

Starptautiskas studentu komandas meklēja risinājumus nākotnes darba vides uzlabošanas iespējām un izstrādāja projektus šādos tematos:

  1. “Personiskā veselība un pašsajūta” –  Sociālā distancēšanās rada dažādas jaunas problēmas un iespējas. Kā mēs varam iegūt, uzturēt un atbalstīt emocionālās inteliģences un sociālās kompetences attīstību darba vietā?
  2. “Starpkultūru uzvedības modeļi un tehnoloģijas” – Nākotnes darba vietas digitalizācija – vai tas vienmēr ir efektivitātes un lietderības jautājums? Kā sistēmas var ietekmēr sadarbību virtuālajās grupās?
  3. “Jaunās darba metodes” – Kāda būs virtuālo/fizisko/hibrīdsapulču loma nākotnē?

Projekta mērķis bija ieteikt potenciālu efektīvu, ilgtspējīgu un ražīgu biroju un darba vietu, kas var būt gan fiziska vieta/telpa, gan virtuālā telpa. Hakatonā kā mentores piedalījās Banku augstskolas projektu vadītāja mobilitātes jautājumos Irīna Kukliča, profesionālās bakalaura studiju programmas “Biznesa procesu vadība” direktore Lilita Sparāne un šīs programmas koordinatore Māra Strokša.

Irīna Kukliča, Banku augstskolas projektu vadītāja mobilitātes jautājumos: “Mūsdienīgas studijas  nozīmē arī sadarbību ar studentiem no citām pasaules valstīm. Lai to padarītu pēc iespējas veiksmīgāku, ir svarīgi iepazīt sevi un gūt zināmu izpratni par to, kā dažādu valstu un kultūru  cilvēki varētu domāt, rīkoties un komunicēt. Ja mēs to apzināmies, kļūst vieglāk gan mijiedarboties ar citiem cilvēkiem, gan tikt galā ar sarežģītām situācijām, kuras ir mūsu ikdienas dzīves sastāvdaļa.

Studentu komandas strādāja trīs ideju virzienos, un mentoru žūrija katrā no virzieniem noteica vienu uzvarētāju. Uzvarētāji šajā hakatonā ir šādas komandas:

 “Cereal Readers”         “Racing Pigeons”                   “Sustainable Logic”

SVEICAM Banku augstskolas pārstāvjus uzvarētāju-komandās – Mariju Magdalenu Ļesņevsku (“Cereal Readers”) un Dēvidu Kropačovu (“Racing Pigeons”) un lepojamies ar visiem augstskolas pārstāvjiem šajā hakatonā:

Visi dalībnieki:  Latvija – Banku augstskola, kuru pārstāvēja 9 studenti:
Rauls Dzerelis, Emīls Tomass Krišbaums, Leons Ālītis, Jurģis Šahno, Everita Vecberza, Marija Magdalena Lesnevska, Darja Goloburda, Devids Kropacovs un Jamil Abbasov;

Austrija – FH Joanneum, Kolumbija – Universidade de Ibague;
Čehija – Brno University of Technology;
Vācija – TH Brandenburg;
Grieķija – International Hellenic University;
Nīderlande – Hanze University of Applied Sciences Groningen;
Polija – University of Economics in Katowice;
Spānija – Universitat de Girona;
Šveice – Malardelen University;
Amerikas Savienotās Valstis – Malloy College un Texas State University

Vairāk: https://www.primeathon.com/

Hakatons “Hack the Office” bija iespēja aprobēt ESF projekta Nr. 8.2.1.0/18/A/008 ietvarā izstrādātās jaunās studiju programmas īstenošanas metodes, kā arī Banku augstskolas docētāju dalību hakatonā atbalstīja ES Erasmus+ programma.

*Studiju programmas “Biznesa procesu vadība” izstrādi un aprobāciju līdzfinansē ESF projekts Nr.8.2.1.0/18/A/008.