HackTheWaste-2023 hakatonā triumpfē trīs komandas

17.04.2023.

1.aprīlī veiksmīgi noslēdzās Banku augstskolas līdzorganizētais 24 stundu hakatons “HackTheWaste”, kurā dalībnieki risināja divu biznesa partneru problēmjautājumus: SIA ZAAO (Latvija) un ARNHEM KINGSDAY (Nīderlande).

Hakatonā, piedaloties 100 studentiem no 6 valstu augstskolām, tika izveidotas 14 komandas. 9 komandas risināja Nīderlandes (Arnhem Kingsday) izvirzīto  problēmjautājumu par atkritumu jautājumu risināšanu – King’s Day  publiskajos svētkos, savukārt 5 komandas risināja uzņēmuma ZAAO problēmjautājumu, kas tika sarūpēts par pamatu ņemot sarunu festivālu LAMPA.

24h laikā visas komandas strādāja pie iekšējā klimata veidošanas, inovatīvu, ilgtspējīgu ideju ģenerēšanas, prototipēšanas un risinājumu meklēšanas saviem izvirzītajiem uzdevumiem. Komandām hakatona laikā bija iespēja konsultēties ar mentoriem no visu iesaistīto partnervalstu puses. Fināla kārtā bija 3 žūrijas komisijas, kas vērtēja komandu darbu un prezentētos rezultātus un nobeigumā tika paziņotas 3 uzvarētāju komandas.

Latvijas pārstāvētā uzņēmuma ZAAO gadījuma izpētes uzdevumā 5 starptautisko komandu konkurencē uzvarētāju titulu saņēma komanda “Green Intelligence”, ko vadīja Banku augstskolas studiju programmas “Biznesa procesu vadība tālmācības 5. kursa students Kristers Eduards Švāns, un kuras sastāvā  bija studenti no Lēvenes, Limburgas un Dienvidāfrikas.  Apsveicam komandu!

Komandas piedāvātais risinājums ietver unikāli kompleksu pieeju risinot atkritumu mazināšanas un apsaimniekošanas jautājumus sarunu festivāla LAMPA laikā Cēsu pilsētā. , Žūrijas ieteikums bija studentu komandai, sadarbībā ar ZAAO,  tikties (virtuāli) ar LAMPA organizatoriem un piedāvāt realizēt idejas, kas dzimušas tieši šī hakatona laikā.

ARNHEM sniegto uzdevumu risināja 9 starptautiskas komandas, no kurām tika izvirzīti 2 uzvarētāji: “Plastic Planners” ar Banku augstskolas studentu Ansi Avotiņu (“Biznesa procesu vadība”, 4. kurss) komandas sastāvā un “Trash Bandits” ar Banku augstskolas studenti Dziyana Kryvitskaya (“Biznesa procesu vadība, 4. kurss) inovatīvās komandas sastāvā. Apsveicam komandas!

Uzdevumi bija jāizpilda ievērojot tādus nosacījumus, kā:

  • starpkulturālā sadarbība – attīstīt starpkulturālās kompetences sadarbobojoties ar citu valstu augstskolu studentiem
  • starpdisciplinaritāte – komandas darbā ņemt vērā savu komandas biedru prasmes un kompetences dažādās jomās, lai paplašinātu redzesloku un atvērtos plašākām iespējām risinājumiem
  • komandas darbs – kaut arī dalībnieki komandās bija no dažādām studiju programmām, komandām bija jāstrādā vienoti, ar vienu mērķi un jāmācās vienam no otra
  • jāievēro laika plāns un pozitīvs piegājiem risinājumiem.

Hakatona partneru sniegtie problēmjautājumi:

Arnhem Kingsday

Problēma: lielu pasākumu laikā pilsētā liels daudzums atkritumu paliek uz ielām. Cilvēki tos nemet papīrgrozos. Ielu tīrīšana ir liels darbs, un atkritumi netiek pārstrādāti.

Jautājums: kā samazināt izmesto atkritumu daudzumu un kā labāk pārstrādāt tos jaunos produktos, padarot sabiedrību labāk informētu par piesārņošanas problēmu.

SIA ZAAO

Atkritumu apsaimniekošanas iestādēm un uzņēmumiem ir izaicinājums piedāvāt un nodrošināt ilgtspējīgus atkritumu apsaimniekošanas risinājumus lieliem publiskiem pasākumiem/svētkiem, kas tiek organizēti jebkurā norises vietā/pilsētā. Tas ir izaicinājums –  izbaudīt svētkus un vienlaikus uzturēt vidi tīru, samazinot atkritumu daudzumu.

Gadījuma izpēte: Starptautiskais sarunu festivāls LAMPA Cēsīs, Latvijas pilsētā – plaša mēroga iniciatīva, atvērta platforma, kuras saturu veido vairāk nekā 300 organizāciju un aktīvu indivīdu, kopīgi strādājot, lai radītu vietu viedokļu apmaiņai brīvā gaisotnē un pārrunātu aktuālās tēmas sabiedrībā. Katru gadu vasaras festivāls LAMPA divu dienu laikā atklātā pilsētas vidē pulcē tūkstošiem cilvēku. Komandu uzdevums – sniegt risinājumu atkritumu problēmai.