Gatavojoties konferencei “Bankas mainīgajā pasaulē” SKDS veiktās iedzīvotāju un uzņēmumu aptaujas rezultātu apspriešana

03.03.2020.

Gatavojoties konferencei “Bankas mainīgajā pasaulē” (šī gada 22. un 23.aprīlī) tās rīkotāji – biedrība “Tiesību zinātņu pētniecības institūts” un Banku augstskola, sadarbojoties ar Latvijas Universitāti, īsteno virkni aktivitāšu, kas sniedz iespēju dziļāk un precīzāk izprast esošo situāciju finanšu pakalpojumu sektorā, īpaši banku un klientu attiecību aspektos.

Viena no šādām aktivitātēm ir SKDS pētījumu centra veiktā banku klientu – iedzīvotāju un uzņēmumu aptauja, lai noskaidrotu dažādu klientu segmentu publisko viedokli par banku klientu apkalpošanas kvalitāti, tām palielinot prasības noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanā, kā arī par Latvijas finanšu sektora “kapitālo remontu”. Kā zināms par “kapitālo remontu” tiek  dēvēts pasākumu kopums, kas ir vērsts uz mūsu valsts reputācijas uzlabošanu starptautiskā mērogā saistībā ar finanšu jomas uzraudzību un risku pārvaldības kapacitāti.

Savukārt 26.februārī Banku augstskolā notika SKDS veiktās aptaujas prezentācija, ko sniedza pētījumu centra direktors Arnis Kaktiņš un tai sekojoša īpaši uzaicināto ekspertu diskusija. Ekspertu diskusijā tika uzaicināti Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētāja, profesore Inna  Šteinbuka, Latvijas Universitātes asociētais profesors, Juridiskās fakultātes Civiltiesisko zinātņu katedras vadītājs, zvērināts advokāts Jānis Kārkliņš, zvērināts advokāts, Latvijas Universitātes lektors, bijušais tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš. Uz rīkotāju uzaicinājumu piedalīties šajā pasākumā atsaucās arī banku pārstāvji – Swedbank valdes loceklis un Finanšu nozares asociācijas komitejas vadītājs Juris Bogdanovs un SEB bankas departamenta vadītājs Renārs Vīksna.

Diskusijas dalībniekus ievadā uzrunāja Banku augstskolas rektors profesors Andris Sarnovičs un biedrības Tiesību zinātņu pētniecības institūta direktors profesors Ringolds Balodis. Pasākumu vadīja Banku augstskolas prorektors pētniecības un attīstības jautājumos Andris Nātriņš.

Pētījuma prezentācija  ir pieejama.

Pilns pasākuma video ieraksts:

Ar A.Kaktiņa prezentācijas video ierakstu un ekspertu Innas Šteinbukas, Gaida Bērziņa un J.Kārkliņa viedokļu ierakstiem  var iepazīties arī TZPI mājas lapā.