Banku augstskolas 9. studentu konferences VIDEOIERAKSTS (11.06.2021.)

08.06.2021.

Banku augstskolas ikgadējā tradīcijā studentu pētniecisko darbu konference ir pasākums, kad studentiem ir iespēja iepazīstināt ar studiju gadā veikto pētniecības darbu rezultātiem. Šogad 11.jūnijā notika jau 9. Banku augstskolas studentu pētniecisko darbu konference -“Digitālā inovācija un ilgtspēja: pēcpandēmijas perspektīvas biznesa un finanšu attīstības kontekstā”.

Konferences pirmo publisko daļu var noskatīties Banku augstskolas Youtube kontā.

KONFERENCES PROGRAMMA

Konferences pirmajā publiskajā daļā no 9.00 līdz 13.30 bija iespēja dzirdēt gan absolventus ar veiksmīgi veiktajiem pētījumiem noslēguma darbos, gan iepazīties ar studentu lietišķajiem pētījumiem. Banku augstskola arī šogad turpinājusi gadu gaitā izveidoto sadarbību ar biznesa vidi. Šogad lietišķo pētījumu problēmas ir ierosinājuši tādi uzņēmumi kā VAS “Latvijas Pasts”, AS Swedbank, AS “Sadales tīkls”, kā arī apdrošināšanas sabiedrības. Daļa pētījumu notiek sadarbībā ar Banku augstskolas pētnieku grupām, īstenojot Latvijas Zinātnes padomes grantus, augstskolas iekšējos pētniecības grantus un starptautiska līmeņa pētniecības un izstrādes projektus, tostarp pievēršoties tādām aktuālām un nozīmīgām jomām, kā aprites ekonomika, finanšu pratība, jaunas metodes biznesa izglītībā u.c.