Finanšu pratības nedēļa “Banku augstskolas finanšu lekcijas visiem”

22.03.2019.

Banku augstskola no 25. līdz 30. martam rīko pasākumu “Banku augstskolas finanšu lekcijas visiem”.

Ikviens interesents ir laipni aicināts piedalīties Banku augstskolas docētāju vadītajās nodarbībās par dažādām finanšu tēmām – valūtas darījumi komercbankās, valūtas risku vadīšana, ieņēmumu un izdevumu uzskaite pašnodarbinātām personām, apdrošināšanas produktu novērtēšana. Iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

Detalizēta informācija http://www.finansupratiba.lv/ikgadeja-nedela/

Krastiņš Māris, lektors, Mg.oec. 25.03 18.00-21.10 Banku augstskola, Valdemāra iela 161, 504. telpa Prezentācijas par apdrošināšanas produktu salīdzinošo analīzi.
Inese Mavļutova, profesore, Dr.sc.admin. 26.03 10:10-11:40 Banku augstskola, Valdemāra iela 161, 504. telpa Uzņēmuma darbības efektivitātes analīze (ar EXCEL)
Andris Fomins, docents, Dr.oec. 26.03 10:10-11:40, 11:50-13:20 Banku augstskola, Skanstes ielā 43, 104.telpa Valūtas darījumi komercbankās
Krastiņš Māris, lektors, Mg.oec. 26.03 12.20-13.50 Banku augstskola, Valdemāra iela 161, 505 telpa Vieslekcija “Kā klimata risks iespaido ekonomiku”
Krastiņš Māris, lektors, Mg.oec. 27.03 10.10-11.40 Banku augstskola, Valdemāra iela 161, 505 telpa Apdrošināšanas produktu pārdošana(brokeru darbība)
Biruta Dzērve, docente, Dr.oec. 27.03 18.00-19.30 Banku augstskola, Skanstes ielā 43, 303. telpa Ieņēmumu un izdevumu uzskaite pašnodarbinātām personām, gūstot ienākumus no lauksaimniecības un citas saimnieciskās darbības
Andris Fomins, docents, Dr.oec. 30.03 9:00-10:30 Banku augstskola, Valdemāra iela 161, Konferenču zāle Valūtas risku vadīšana