Finansējums studijām

08.07.2016.

 

Tiesības 2016. gadā izsniegt studiju un studējošā kredītus ar valsts vārdā sniegto galvojumu ir piešķirtas SEB bankai. Banka atzīta par uzvarētāju Finanšu ministrijas rīkotajā izsolē un šogad ir gatava piešķirt studentiem 35 miljonus eiro. Procentu likme – sešu mēnešu EURIBOR likme plus 2,5%.

 “Augstākā izglītība ir viena no vislabākajām investīcijām, jo tās vērtība nav atņemama un tās ienesīgums ir neierobežots. Tādēļ esam gandarīti par iespēju arī turpmāk atbalstīt Latvijas jauniešus augstākās izglītības iegūšanas procesā! Dažreiz tieši naudas trūkums neļaus studentiem izvelēties to augstskolu, kur viņi gribētu mācīties un kredīts ar valsts galvojumu šajā gadījumā ir labs risinājums. Tam ir izdevīgākie nosacījumi, nekā parastajam banku aizdevumam, turklāt studentiem ir iespējams izmantot atmaksas atvieglojumus”, uzsver SEB bankas valdes loceklis Arnis Škapars.

SEB banka piedāvā jauniešiem gan Studiju kredītu (līdzekļi mācību maksas segšanai akreditētajās Latvijas augstskolās un koledžās vai ārvalstu augstskolās), gan Studējošo kredītu (līdzekļi studenta ikdienas vajadzību segšanai studiju laikā).

Lai saņemtu valsts galvotos studiju un studējošā kredītus, studentam sākumā jāvēršas savā augstskolā, kur tiek izvērtēts pieteikums. Pēc pozitīvas atbildes saņemšanas, kopā ar galvotāju jānāk uz jebkuru SEB bankas filiāli, līdzi ņemot pasi. Par galvotāju var kļūt pilngadīga fiziska persona ar regulāriem ienākumiem, vismaz valstī noteiktās minimālās algas apmērā. Ja galvotājam ir kredīti, tad pieļaujamā kredītu maksājumu kopsummai jābūt līdz 40 % no ienākumiem. Galvojuma vietā ir iespēja piedāvāt ķīlā nekustāmo īpašumu vai vērtspapīrus. Galvojums nav nepieciešams studentiem, kuri ir bāreņi vai palikuši bez abu vecāku aizgādības, un nav sasnieguši 24 gadu vecumu, kā arī personām ar 1. vai 2. invaliditātes grupu. Detalizēta informācija par kredītu pieteikšanās kārtību lasāma SEB bankas mājaslapā.

Līgums par kredītu ar valsts vārdā sniegto galvojumu par rudens semestra mācību maksas segšanu būs jānoslēdz līdz šī gada 30. novembrim.

Kopumā 2015. gada laikā SEB banka studentiem ir piešķīrusi 1818 kredītus par kopumā 8.5 miljoniem eiro, no kuriem 80% bija studiju kredīti, kas paredzēti studiju maksas segšanai, bet 20% – studējošā kredīti ikdienas tēriņiem. Vidējā kredīta summa pērn veidoja 4 700 eiro.

Plašāka informācija – seb.lv/jauniesiem