ERASMUS+ studijas un prakses iespējas 2018.gada rudenī

02.03.2018.

Sākot ar š. g. 5. martu līdz 21. martam (ieskaitot) var pieteikties apmaiņas studijām un praksei ERASMUS+ programmas ietvaros, 2017./2018. ak. g. rudens semestrim!

STUDIJĀM VAR PIETEIKTIES:

 • Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Finanses”2. kursu studenti;
 • Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadīšana” un 3. kursu studenti;
 • Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbībā” un 3. kursu studenti;
 • Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Uzņēmējdarbības vadīšana”(ENG) – 3. kursu studenti
 • Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Risku vadība un apdrošināšana” 2. kursu studenti;
 • Maģistra programmu studentiem individuāli jāvienojas ar studiju programmas direktori.

JĀIESNIEDZ SEKOJOŠI DOKUMENTI

 • Pieteikuma forma Erasmus+ studijām, tā jāapstiprina pie programmas direktorei/-am (pieejama BA mājas lapā, sadaļā Erasmus+ studijas: https://www.ba.lv/informacija/pieteikties-erasmus
 • Pases izmēra foto piestiprināts pie pieteikuma
 • CV angļu valodā (Europass forma)
 • Svešvalodas pasniedzēja rekomendācija  (studentiem, kas studē latviešu valodas programmās)
 • Ja ir, tad valodu prasmes apliecinoši dokumenti (valodu kursu sertifikāti, starptautiski atzītu valodas eksāmenu rezultāti, u.c.)

Dokumenti jāiesniedz 203. telpā vai Informācijas centrā 1. stāvā līdz 21. martam (ieskaitot).

Aicinām uz Erasmus info dienām 8. martā plkst. 15.40  Konferenču zālē, 14. martā 11. 00 Konferenču zālē un 13. martā plkst. 9.30, 203. kabinetā.

Detalizētāka informācija par pieteikšanās nosacījumiem, studentu atlases kritērijiem, apmaiņas programmas prasībām u.tml., ir atrodama “Nolikumā par studijām un praksi ārzemēs Erasmus+ programmas ietvaros”. BAIS, Dokumentu vadības sistēma, 13.3. sadaļa, 13.4.4. punkts! Lūdzu iepazīties!