Ekspertu diskusija “Kvalitātes vadības nodrošināšanas nozīme augstākajā izglītībā”

28.05.2019.

2019. gada 29. maijā Banku augstskola organizē ekspertu diskusiju “Kvalitātes vadības nodrošināšanas nozīme augstākajā izglītībā”, kurā aicināti dalīties pieredzē un paust savu viedokli augstākās izglītības politikas veidotāji, augstskolu un studiju programmu kvalitātes novērtēšanas institūciju un industriju vadošie eksperti, kā arī studentu pašpārvaldes pārstāvji.

Mūsdienu augstākās izglītības starptautiskas atbilstības, salīdzināmības un konkurētspējas nodrošināšanā būtiska nozīme ir visaptverošai kvalitātes vadībai. Augstākās izglītības piedāvājuma, zinātnes un pētniecības rezultātu, sadarbības vadības un augstskolas pārvaldības kvalitāte ir galvenās jomas, kurās augstākās izglītības iestādes meklē un piemēro atbilstošākās vadlīnijas un modeļus, sekmējot izvirzīto mērķu īstenošanu un nepārtrauktu pilnveidi.

Diskusijas mērķis ir izvērtēt kvalitātes vadības nodrošināšanas lomu augstākās izglītības iestāžu attīstībā, tostarp sadarbības un konkurētspējas kontekstā.

Pasākuma ietvaros Banku augstskolai tiks pasniegts kvalitātes vadības sistēmas “Investors in Excellence” sertifikāts, kas apliecina, ka augstskolā ir ieviesta un darbojas uz visaptverošās kvalitātes vadības principiem balstīta un izcilības pieejai atbilstoša kvalitātes nodrošināšanas sistēma. Sertifikātu piešķir Lielbritānijas kvalitātes vērtētāju organizācija Investors in Excellence un tās oficiālais pārstāvis Latvia Excellence.

Kvalitātes vadības sistēma Banku augstskolā ir cieši saistīta ar augstskolas stratēģijas īstenošanu un nodrošina pārskatāmu un sistēmisku procesu pārvaldību izvēlēto kvalitātes mērķu sasniegšanai. Tā ir arī vērtību pievienojošs faktors un apliecinājums augstskolas ārējiem sadarbības partneriem kā viens no būtiskākajiem faktoriem ciešākas sadarbības veidošanā, piemēram, Skotijas kvalifikācijas aģentūrai, akreditējot Banku augstskolu kā starptautisku sertifikācijas institūciju (ar tiesībām piešķirt profesionālās kvalifikācijas) un SBS Swiss Business School, atzīstot augstskolas studiju moduļus un studiju darba organizāciju par līdzvērtīgu un piemērotu kopīgu studiju programmu īstenošanai.

2019. gadā Banku augstskolas kvalitātes vadības sistēmas pilnveide un resertificēšana tika finansēta projekta “Atbalsts Banku augstskolas pārvaldības sistēmas pilnveidei Nr.:8.2.3.0./18.A/001” ietvaros no Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Ekspertu diskusijas norises vieta Banku augstskolas Konferenču zāle K.Valdemāra ielā 161, Rīgā. Norises laiks no plkst. 14.00 līdz 16.00. Aicināti piedalīties plašsaziņas līdzekļu pārstāvji.