Eiropas Grāmatvedības nedēļa Banku augstskolā

21.03.2016.

Banku augstskolā noslēdzies ikgadējais pasākums „Eiropas Grāmatvedības nedēļa”, kas no 14. līdz 19. martam augstskolā pulcēja 68 studentus un 24 docētājus no 13 valstīm, pārstāvot 15 dažādas sadarbības augstskolas.  Grāmatvedības nedēļas projektā piedalījās arī pieci studenti, un divi pasniedzēji no Banku augstskolas. Eiropas Grāmatvedības nedēļas ietvaros tika organizēti dažādi pasākumi un praktiskas nodarbības, kurās studenti interesantā un saistošā veidā varēja padziļināt savas zināšanas finanšu uzskaitē un analīzē atbilstoši starptautisko grāmatvedības standartu prasībām, kā arī izmantoja iespēju iegūt starptautisku pieredzi un starpkultūru saskarsmi.  Eiropas grāmatvedības nedēļa tiek organizēta ik gadu kādā no šī projekta sadarbības partneru augstskolām.

Projekta “Eiropas Nodokļu un grāmatvedības prakse” European Taxation and Accounting in Practice (ETAP) vadītāja François Cudel  (Francija) pauda gandarījumu par projekta  aktualitāti un attīstību, jo kopš tā pirmsākumiem 1996. gadā, tā dalībnieku sadarbības tīkls ir būtiski audzis un Eiropas Grāmatvedības nedēļas ir ievērojami transformējušās. Pēc projekta vadītāja vārdiem, ik gadu, organizējot šādas nedēļas, nepieciešams sekot līdzi jaunumiem un pielāgoties tirgus vajadzībām, kā arī domāt par izaugsmi, jo tā ir liela atbildība pret studentiem, lai projekts attaisnotos kā iespēja studentiem pilnveidot savas zināšanas un iegūt plašāku, starptautisku priekšstatu par finanšu nozari. Globalizācijas laikmetā tieši šīs zināšanas un prasmes bieži ir svarīgs priekšnosacījums konkurētspējai darba tirgū. François Cudel apliecināja, ka dalība Eiropas grāmatvedības nedēļā ir neatsverama pieredze, kā arī labs ieraksts studentu CV.

Arī Banku augstskolas bakalaura studiju programmas “Finanses” direktore Gunta Innuse uzsver, ka iespēja piedalīties Eiropas grāmatvedības nedēļā motivē studentus kvalitatīvi apgūt ne tikai speciālos studiju kursus, bet arī angļu valodu. Dalība Eiropas grāmatvedības nedēļā paplašina zināšanas, starptautisko pieredzi un rada plašāku draugu loku. Studenti iegūto pieredzi un jaunos kontaktus varēs izmanto savā turpmākajā dzīvē.

Šogad aprit 10 gadi, kopš Banku augstskola piedalās projektā „Eiropas Grāmatvedības nedēļa” un jau otro reizi organizē šo pasākumu.  Pateicamies visiem Eiropas Grāmatvedības nedēļas norisē iesaistītajiem sadarbības partneru un Banku augstskolas  studentiem un mācībspēkiem, administrācijas darbiniekiem.

Foto no Eiropas Grāmatvedības nedēļas  – https://www.flickr.com/photos/bankuaugstskola/albums/72157663754090983