Docētāji papildina zināšanas par digitālās pasaules izaicinājumiem

10.11.2022.

2022. gada 4., 10. un 11. novembrī notiek akadēmiskā personāla specializētās mācības “Digitālo studiju materiālu izstrāde – rīki, to pielietojums un metodiskie ieteikumi”, kuras tiek organizētas projekta “Atbalsts Banku augstskolas akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšanai” (Nr.8.2.2.0/18/A/007) ietvaros.

Mācību pasākuma mērķis ir padziļināt docētāju zināšanas attālinātu/kombinētu/tālmācības studiju metodoloģijā, digitālo studiju materiālu un resursu izmantošanā, kā arī sniegt ieskatu personas datu aizsardzības un autortiesību jautājumos minētajā kontekstā. Pēc katras teorētiskās lekcijas, docētāji strādā grupās, dalās pieredzē, analizē lektoru sagatavotos gadījumus, diskutē par attiecīgo tēmu, uzklausa ekspertu viedokļus.
10. un 11. novembrī, docētāji uzzinās vairāk par pedagoģijas metodoloģiju attālinātu/kombinētu/ tālmācības studiju nodrošināšanā, dažādu digitālo rīku un resursu pielietojuma metodoloģijām, digitālu mācību materiālu veidošanu un lietošanu (ētiskie aspekti, materiālu dizains u.c.).

“Mācību rezultātā docētāji papildinās zināšanas par digitālās pasaules izaicinājumiem un to ietekmi uz mūsdienīga studiju satura nodrošināšanu. Esam gandarīti, ka augstskolas docētāji turpina mācīties un attīstīties, lai spētu studentiem sniegt vislabāko, izmantojot modernas, uz nākotni orientētas pieejas un tehnoloģijas”, uzsver augstskolas rektore Dr. Līga Peiseniece.