Docētāji izvērtē jaunāko tehnoloģiju iekļaušanu studiju procesā

30.08.2021.

 

Iesākot jauno 2021./2022. akadēmisko gadu, Banku augstskolas akadēmiskais personāls sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti turpināja profesionālo pilnveidi un dalīšanos zināšanās specializētās mācībās “Tehnoloģiju attīstība, to pielietošana studiju procesā un biznesa vidē”, kuras norisinājās 26., 27. un 30. augustā.

Trīs saturiski dažādi piesātinātās dienās docētāji izvērtēja digitālās transformācijas aktualitātes un jaunāko tehnoloģiju iespēju stāstus kā lietu internets, dronu pilnveide, ražošanas automatizācija, automašīnu inteliģence, 3D viedais audums drošiem treniņiem, platformas FinTech nākotnes uzņēmumu atbalstam, mākslīgā intelekta attīstība, virtuālie asistenti izglītībā un medicīnā, mākoņpakalpojumu iespējas, robotika, simulācijas , virtuālā realitāte, futūristika un tehnoloģiju izmantošana studiju procesā, t.sk. StartUp jeb jaunuzņēmumu veidošana kā integrēta izglītības iespēja augstskolās.

Banku augstskolas rektore Līga Peiseniece:

“Akadēmiskais personāls guva ieskatu gan jaunākajās teorētiskajās atziņās, gan varēja iedvesmoties no tiem, kas šodien veido un attīsta inovatīvus biznesu veidus, jaunus modeļus. Šo nākotnes perspektīvu ir svarīgi nodot tālāk mūsu studentiem, radot iespēju paplašināt viņu biznesa izziņas horizontu. Sevišķi noderīgi tāpēc bija jauno uzņēmēju praktiskie piemēri, viņu nākotnes vajadzības personāla meklējumos, starpdisciplinārais aspekts. Biznesa vide mainās, un mums kā augstskolai, kas nodrošina studentiem ciešu saikni ar praksi un karjeras iespējām jau studiju gaitā, tas ir regulāri jāizvērtē, lai sniegtu atbilstošas studiju iespējas ar skatu nākotnē.“

Komunikācijas tehnoloģijas/bizness/akadēmiskā vide – šādā pieredzes apmaiņas trijstūrī tika vērtēta viedo tehnoloģiju ekosistēma un nākotnes risinājumi sadzīvei, industrijai, izglītībai. Specializētais mācību kurss notika tiešsaistē, izmantojot Zoom platformu.

Akadēmiskā personāla specializētās mācības “Tehnoloģiju attīstība, to pielietošana studiju procesā un biznesa vidē” notika ESF projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/007 “Atbalsts Banku augstskolas akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšanai” ietvaros.