Demola in Latvia rudens 2020 sezona

04.06.2020.

Demola in Latvia aicina interesentus uzzināt par dalību Demola in Latvia rudens 2020. sezonā 5. jūnijā plkst. 15:00-16:00 DEMOLA Latvia Info Hour pasākumā.

Pasākumā būs pieejama informācija par Demola Latvia programmas ieguvumiem un pieredzes stāsti no pavasara licenzētajiem uzņēmumiem un studentiem.

Studenti var pieteikties saņemt pieteikumu informāciju.

Uzņēmumi var atstāt kontaktus personīgai saziņai.

DEMOLA Latvia ir programma, kurā starpdisciplināras studentu komandas strādā pie reāla, dalībuzņēmuma izvirzīta izaicinājuma.

DEMOLA apvieno talantīgākos Latvijas studentus, nodrošinot viņiem dizaina domāšanas apmācības, individuālo komandas fasilitatoru, konsultācijas un RTU Dizaina fabrikas prototipēšanas atbalstu izaicinājumu risinājuma izstrādei.

Ieguvumi uzņēmumam no dalības programmā:

  • Inovatīvs risinājums sev aktuālam izaicinājumam;
  • Jauns skatījumu uz uzņēmuma un nozares nākotni;
  • Ambiciozu un talantīgu studentu kontakti.

Kā norisinās DEMOLA Latvia?

Sezonas dalībuzņēmumi izveido izaicinājumu, atbilstoši sezonas nākotnes trendam, savukārt studenti piesakās uz sev saistošākajiem un piemērotākajiem. Programmas īstenošanas laikā izveidotās starrpdisciplinārās studentu grupas apmeklē lekcijas un praktiskās nodarbības, saņem ekspertu un komandu līderu atbalstu, kā rezultātā tiek radīts inovatīvs risinājumus izvirzītajam uzņēmuma izaicinājumam.

Pieteikšanās uzņēmumiem Demola Latvia pavasara sezonai jau atvērts!

DEMOLA Latvia ir RTU – Rīgas Tehniskā universitāte & Latvijas Universitāte kopprojekts, kas veiksmīgi noritējusi jau 5 sezonas. No šī gada rudens DEMOLA Latvia ir daļa no ERAF līdzfinansētā projekta Nr. 1.1.1.3/18/A/001 «RTU inovāciju granti studentiem», kas vērsts uz studentu inovatīvās domāšanas un uzņēmējspēju attīstību. Organizēts sadarbojoties RTU – Rīgas Tehniskā universitāte un Latvijas Universitāte. Studenti par dalību programmā var saņemt 200-228 EUR ikmēneša stipendiju.

Avots: Demola in Latvia