Darbu uzsāk Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledža

02.02.2015.

No 2015.gada 2.februāra darbu uzsākusi Banku augstskolas jaundibinātā aģentūra „Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledža”, kas izveidota reorganizējot bijušo Rīgas Uzņēmējdarbības koledžu. Reorganizācija notikusi saskaņā ar Latvijas valdības 2014.gada 29.jūlija lēmumu, tās mērķis ir studiju kvalitātes paaugstināšana, līdzsvarota nepieciešamo speciālistu sagatavošana, resursu koncentrācija un efektīvas finanšu līdzekļu izmantošanas nodrošināšana.

Koledžā tiek piedāvāts ar iepriekš iegūtu pamata izglītību piedāvās mācīties profesionālās vidējās izglītības (vidusskolas) programmās „Grāmatvedība” un „Komerczinības”, bet ar iepriekš iegūtu vidējo izglītību studēt 1.līmeņa programmās „Mārketings un reklāma” un „Komercdarbība”. Koledžas abu līmeņu programmās studējošajiem ir nodrošinātas valsts budžeta finansētās studiju vietas un stipendijas.

Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledžas izveidei augstskola izmanto savas iespējas dalīties ar intelektuālo potenciālu, pieredzi pētniecībā un starptautiskajā sadarbībā. Koledža sekmē augstskolas kā biznesa un finanšu izglītības centra pozicionēšanu un iespējas motivēt jauniešu jau sākot ar vidusskolu savu karjeru mērķtiecīgi saistīt ar finanšu un uzņēmējdarbības sfēru. Nepārtraukti pilnveidojot studiju piedāvājumu un tā īstenošanas kvalitāti, Banku augstskola turpina ap sevi koncentrēt profesionālu akadēmisko personālu un stiprināt saikni darba devējiem, lai sagatavotu darba tirgus vajadzībām atbilstošus profesionāļus.

Plašāka informācija – koledza.ba.lv

 

Saistītas ziņas