Darbu ekonomikas un finanšu katedrā sāk docents dr. oec. Jānis Bērziņš

05.01.2022.

Lepni varam paziņot, ka Banku augstskolas akadēmiskā personāla komandai turpina pievienoties izcilas personības un eksperti! Sveicam jaunajā amatā dr. oec. Jāni Bērziņu – docentu ekonomikas un finanšu katedrā. Vēlam veiksmi darbos!

Dr. oec. Jānim Bērziņam ir bakalaura grāds (UFSC, Brazīlija), maģistra grāds (FCLAR/UNESP, Brazīlija) un doktora grāds (Latvijas Universitāte) ekonomikā.

  • No 2002. līdz 2005. gadu laikā lasījis tādas lekcijas kā mikroekonomika, monetārā politika, ekonomikas teorija, ekonomikas zinātniskā metodoloģija u.c. Santakatarinas Tālu  dienvidu Universitātē (UNESC), Brazīlijā.
  • Ir bijis pētnieks gan zinātniskos, gan lietišķos pētnieciskos projektos.
  • Tajā laikā arī vadījis UNESC Konsultāciju biroja ekonomikas nodaļu. Tās mērķis bija atbalstīt mikro uzņēmumus un mazos uzņēmumus ar ekonomikas ekspertīzi, piesaistot studentus.
  • No 2005. līdz 2007. gadam bijis ekonomists un vēlāk pētnieks Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūtā.
  • No 2006. līdz 2012.gadam bijis RSU Eiropas studiju fakultātes lektors ar ievirzi ekonomikā.
  • Kopš 2012.g. darbojas Nacionālās Aizsardzības akadēmijas Drošības un stratēģiskās pētniecības centrā, bijis tā direktors kādā posmā starp 2012. un 2021.gadu. Šobrīd turpina darbus kā vadošais pētnieks un ir Latvijas pārstāvis NATO Zinātniskās organizācijas Sistēmu un analīžu panelī (SAS).
  • Vairāk nekā 70 populārās zinātnes un zinātnisko rakstu, grāmatu un grāmatu nodaļu autors.

Dr. oec. Jānis Bērziņš par darbu Banku augstskolā:

“Ar lielu prieku lasu lekcijas Banku augstskolā. Studenti ir ieinteresēti un darba kolektīvs pretimnākošs. Vēlos sadarboties ar saviem kolēģiem pētniecībā un citās darbībās. Studenti tiksies ar mani nodarbībās par mikroekonomiku, makroekonomiku un ekonomiku gan bakalaura, gan maģistra līmenī. Man būs īpašs gandarījums sadarboties ar studentiem arī ārpus lekciju telpas, proti konsultācijās, vadīt darbus, palīdzēt pētnieciskajos jautājumos, pārrunāt ekonomikas jautājumus, kuri nav iekļauti kursos.”

Dr. oec. J. Bērziņa pētniecības tematika ir ekonomikas attīstības process, kurā tiek izanalizēta mijiedarbība starp mikroekonomiku, makroekonomiku, ekonomikas teoriju un politiku. Šobrīd viņš attīsta pētījumu par mazo valstu ekonomikas sarežģītību (economic complexity) un ekonomikas attīstību. Militārajā jomā pēta Krievijas militāro teoriju un stratēģiju.

Banku augstskolā lasa studiju kursus “Mikroekonomika”, “Makroekonomika”, “Ekonomika”, un “Managerial Economics (MSc)”.

Dr. oec. Jānis Bērziņš:

“Daudziem liekas, ka ekonomika ir atrauta no realitātes un galvenokārt balstās uz pārāk sarežģītiem matemātiskiem modeļiem. Tāpēc tāds joks, “ka realitātē teorija strādā citādi.” Patiesībā ekonomika ir par cilvēkiem. Valstis ir bagātas, vai nav, atkarīgi no tā, cik to iedzīvotāji ir laimīgi, veiksmīgi un pārtikuši. Uzņēmumi ir vai nav veiksmīgi, tas atkarīgs no pieejamā cilvēku resursa. Tāpēc ekonomika nav vienkārši matemātika. Tā ir daudznozaru priekšmets, kurā iekļauj politiku, vēsturi, socioloģiju, ģeogrāfiju, psiholoģiju. Izpratne par ekonomiku palīdz pieņemt labākos lēmumus gan mikro līmenī, kā arī citos dzīves aspektos.”