Darbu sāk docente Dr. Lauma Muižniece

15.10.2021.

Banku augstskolas akadēmiskā personāla loks kļūst arvien plašāks! Sveicam jaunajā amatā Dr. Laumu Muižnieci – docenti vadībzinību katedrā. Vēlam veiksmi darbos!

Dr. Lauma Muižniece Latvijas investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Tehnoloģiju departamentā strādājusi jau no 2017. gada vadošās ekspertes, nodaļas vadītājas, nodaļas vadītājas p.i., departamenta direktores vietnieces – nodaļas vadītājas amatos, bet šobrīd – LIAA Tehnoloģiju departamenta direktores amatā. Dr. L.Muižnieces specialitāte ir tehnoloģiju pārnese, zinātnes komercializācija un intelektuālā īpašuma pārvaldība. Doktora grādu ieguvusi Tehnoloģiju pārvaldības jomā Tallinas tehnoloģiju universitātē, aizstāvot promocijas darbu “Small States and Knowledge Governance: The Case of Latvia”.

Dr. Lauma Muižniece:

“Nepārtraukta virzība uz zināšanu sabiedrību un zināšanās balstītu ekonomiku ir būtisks izaugsmes elements. Arvien lielāku lomu ieņem arī uzņēmumu un pētniecības organizāciju sadarbība, ne tikai radot jaunus zinātnē balstītus produktus un tehnoloģijas, bet kopīgiem spēkiem risinot liela mēroga socio-ekonomiskas problēmas. Tāpēc ļoti svarīgi runāt par iespējām, ko sniedz dažādu sektoru sadarbība un kāds var būt tās pienesums tautsaimniecības attīstībā.”

Savukārt Banku augstskolā Dr. Lauma Muižniece darbojas kopš 2012. gada kā vieslektore, lasot studiju kursus “Biznesa ētika un ilgtspēja”, “Inovācijas un radošums”, “Korporatīvā sociālā atbildība un biznesa ētika” un “Inovatīvo procesu vadība”. Šajā semestrī Banku augstskolā lasīs studiju kursus “Inovācijas un radošums” un “Korporatīvā sociālā atbildība un biznesa ētika”.