Darbu sāk asociētā profesore Dr. Natālija Cudečka-Puriņa

27.09.2021.

Banku augstskolas akadēmiskā personāla loks ir kļuvis plašāks. 21.septembrī Profesoru padome amatā ir ievēlējusi jaunu asociēto profesori Dr. Natāliju Cudečku-Puriņu. Apsveicam ar jauno amatu Banku augstskolā un vēlam veiksmi turpmākajos darbos!

Dr. N. Cudečka- Puriņa ir Latvijas Zinātnes padomes eksperte sociālajās zinātnēs – ekonomika un uzņēmējdarbība, un vada Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļu Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM).

Asoc. profesore Dr. N. Cudečka-Puriņa:

“Mūsdienu pasaules ekonomikas un sabiedrības attīstības mijiedarbība, tendences liecina, ka sabiedrības ilgtspēja un vides jautājumi vairs nevar tikt risināti atrauti no ekonomiskās attīstības. Tāpēc šobrīd būtiska loma tiek piešķirta izglītībai, lai nodrošinātu šīs paradigmas maiņu un veicinātu jauno uzņēmēju izpratni par to, kā visefektīvāk nodrošināt aprites ekonomikas ieviešanu savā uzņēmējdarbībā.”

Kopš 2013. gada  ir Banku augstskolas vieslektore studiju kursos – Ekonomika, vide un ilgtspējīga attīstība, Civilā un darba aizsardzība, Vides aizsardzības vadība. Dr. N. Cudečka-Puriņa ir arī docente Liepājas Universitātē Dabas un inženierzinātņu fakultātē ar studiju kursu “Ekodizains un aprites ekonomika”. Asoc. profesore savulaik ir absolvējusi Biznesa vadības studiju programmu Banku augstskolā, studējusi arī RISEBA un Salfordas Universitātē Lielbritānijā. Banku augstskolā ieguvusi doktora grādu par doktora darbu “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas vadīšana atkritumu poligonu ilgtspējas nodrošināšanai”. Šobrīd asoc. profesore Banku augstskolā lasa lekcijas Zaļā Ekonomika un ilgtspēja latviešu studentu plūsmai, savukārt Erasmus+ apmaiņas programmas studentiem Green Economics and Sustainability