D.Rūtīša promocijas darba aizstāvēšana 2016.gada 1.jūlijā

09.06.2016.

2016.gada 1.jūlijā plkst. 13:00 Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas RISEBA (RISEBA) 214.telpā, Rīgā, Meža ielā 3, notiks RISEBA Promocijas padomes atklātā sēde, kurā Didzis Rūtītis aizstāvēs promocijas darbu „Korporatīvās identitātes dimensiju pārvaldība un tās pilnveidošanas iespējas veselības aprūpes nozares uzņēmumos Latvijā”  doktora grāda Vadībzinātnē iegūšanai.

Recenzenti:

  1. Biruta Sloka, Dr.oec., Latvijas Universitātes profesore (Latvija),
  2. Arnis Sauka, Dr.rer.pol., Rīgas Ekonomikas augstskolas asociētais profesors (Latvija),
  3. Ligita Šimanskiene, Dr.oec., Klaipēdas Universitātes profesore (Lietuva).

Ar pilnu zinātniskā darba tekstu var iepazīties RISEBA bibliotēkā, Meža ielā 3, Rīgā, un Banku augstskolas bibliotēkā, K.Valdemāra ielā 161, Rīgā.

Zinātniskā darba kopsavilkums: šeit.