CIMULACT seminārs par jaunām pētniecības programmām

18.10.2017.

25. oktobrī Banku augstskolā viesosies CIMULACT projekta koordinatore Latvijā un Igaunijā – Sandra Šmaliņa, kas dalīsies ar projekta gaitā iegūtajiem rezultātiem, kā arī rosinās studentu un pasniedzēju diskusiju par pētniecības metodēm, jauniem pētniecības virzieniem un inovācijām.

Projekta rezultāti ir ļoti apjomīgi, vērtīgi un izmantojami galvenokārt divos virzienos:

1) projekta izstrādes metodoloģija, tai skaitā iedzīvotāju, ekspertu un citu ieinteresēto pušu iesaistes process nākotnes pētījumu veikšanā ir unikāls. Projekta gaitā tika izmantotas jau iepriekš zināmas nākotnes pētniecības (Foresight) metodes, gan arī tika testētas jaunas metodes.

2) programmām, kas balstās uz iedzīvotāju vīzijām un ekspertu ieguldījuma vīziju pārtapšanā par jauniem pētniecības virzieniem.

Seminārs notiks Banku augstskolas konferenču zālē, plkst. 18:00.

CIMULACT ir H2020 projekts, kura ietvaros tika veikts ieguldījums jaunu pētniecības programmu izstrādē H2020 pētniecības programmās. CIMULACT projekta galvenais mērķis ir palielināt Eiropas pētniecības un inovācijām nozīmi un atbildību iesaistot iedzīvotājus un ieinteresētās puses jaunu pētniecības programmas izveidē. Pētniecības programmas tika izveidotas pamatojoties uz reālām un apstiprinātām sabiedrības izveidotām vīzijām, vajadzībām un prasībām. Projekts balstās uz principu / pārliecību, ka sabiedrības kolektīvais intelekts Eiropai sniegs konkurences priekšrocības, kas var tikt aktivizēts, lai stiprinātu Eiropas zinātnes un tehnoloģiju sistēmas nozīmību.

Projekta gaitā:

  • tika izstrādātas 173 vīzijas (piedaloties iedzīvotajiem visās 30 valstīs);
  • tika identificētas 29 sociālās vajadzības un sadalītas 12 klasteros;
  • tika izveidoti 48 pētniecības programmas scenāriji, piedaloties iedzīvotajiem, ekspertiem un projekta konsorcija partneriem;
  • tika izstrādātas 23 pētniecības tēmas, kas balstītas uz iedzīvotāju prioritātēm.