Cik liela nozīme darba tirgū ir maģistra grādam?

02.09.2020.

Iestājoties globālam neziņas un pārmaiņu laikam, sākam izvērtēt prioritātes, savu enerģiju un finanšu resursus veltot tikai pašam nepieciešamākajam. Tādi ilgtermiņa plāni kā papildu augstākā izglītība, iespējams, vairs nav šī brīža aktualitāte, lai gan statistikas dati par ārkārtas situācijas laika tendencēm darba tirgū pierāda tieši pretējo. Uzņēmumi, kuros ekonomiskās lejupslīdes dēļ tika veikta štatu optimizācija, biežāk izlēma paturēt tos darbiniekus, kuriem bija iegūts maģistra grāds.

Priekšroka citu kandidātu vidū

Atsaucoties uz Banku augstskolas studiju prorektores un asociētās profesores Līgas Peisenieces teikto, maģistra grāds darba devējam apliecina, ka potenciālais darbinieks ir investējis savā attīstībā un pilnveidē un līdz ar to ir daudz vērtīgāks uzņēmuma acīs. Iegūtā izglītība simbolizē, ka jūsu priekšā ir ambiciozs cilvēks, kas spēj plānot laiku, patstāvīgi apgūt jaunas lietas un izrādīt iniciatīvu, jo ir veiksmīgi apvienojis darbu ar studijām. Turklāt Latvijā diezgan izplatīta prakse atlasē ir dot priekšroku tiem kandidātiem, kam ir otrā līmeņa augstākā izglītība, un ir pat darba sludinājumi, kuros maģistra grāds norādīts kā obligāta prasība. Tas gan nenozīmē, ka darbā nepieņems cilvēku bez maģistra grāda, bet situācijā, kad uz amatu kandidē vairāki cilvēki, vai, kad uzņēmums šaubās par jauna speciālista nepieciešamību – konkurētspējīgs maģistra grāds var izšķirt jūsu karjeras nākotni. Protams, nopietni jāizvērtē, kāda veida maģistra studijas izvēlēties. Mācību programmai un pasniedzējiem ir jābūt nozarē atzītiem speciālistiem. Piemēram, Banku augstskolas studiju programmā starptautiskās finanses un banku darbība pasniedzēji ir no Latvijas un Šveices komercbankām, kā arī finanšu uzņēmumiem. Šī studiju programma ir apvienojusi sevī praksi ar teorētiskajām zināšanām, kas pielāgotas pasaulē notiekošajiem procesiem.

Maģistra grāds kā garantija darba tirgus satricinājumu laikā

Ekonomiskā lejupslīde pierāda, ka nākotnē arvien vairāk būs nepieciešami kompetenti speciālisti. Laikā, kad daudzos uzņēmumos notiek reorganizācijas, spēja mācīties un pilnveidot sevi ir viens no aspektiem, ko darba devējs ņem vērā, domājot, vai darbinieku paturēt. Studējot darbinieks iegūst ne tikai noderīgas zināšanas savai personīgajai izaugsmei, bet arī vērtīgus padomus un “know-how”, ko iespējams integrēt praksē. Šobrīd, kad ir aktualizējušies kibernoziegumi un dažādas krāpniecības shēmas, uzņēmums būs ieguvējs no tāda darbinieka, kas studē, piemēram, kiberdrošības pārvaldību – unikālu programmu, ko iespējams apgūt Banku augstskolā. Tieši finansistiem, kiberdrošības speciālistiem un analītiķiem pašreizējās ekonomiskās situācijas laikā piemīt vislielākās spējas mazināt pandēmijas izraisītos postījumus ekonomikā.

Augstāka amata nepieciešamība

Virzoties pa karjeras kāpnēm, agrāk vai vēlāk būs nepieciešams pilnveidot savas zināšanas, papildinot tās ar biznesa vadības prasmēm, specifiskākām kompetencēm savā konkrētajā darba jomā vai vēlme iegūt plašāku zināšanu loku, lai neierobežotu sevi tikai vienā specialitātē. Tatjana Mavrenko, dubultdiploma studiju programmas “Starptautiskās finanses un banku darbība” direktore uzsver, ka īpaši noderīga nākotnes karjeras attīstībai finanšu nozarē ir dubultdiploma studiju programma Banku augstskolā. Tā ir kvalitatīva, strukturēta programma, kuras pasniedzēji ir nozares speciālisti, un studiju biedri jau pilnvērtīgi strādā kādā nozares uzņēmumā. Tās ir kā vienas studijas divās augstskolās reizē – Latvijā Banku augstskolā un Šveices biznesa skolā Cīrihē – SBS Swiss Business School. Studijas notiek Latvijā ar vietējiem un partneraugstskolas pasniedzējiem no Šveices un beigās tiek iegūti divi maģistra grādi. Programmas kvalitāti apliecina augstais novērtējums prestižajā Eduniversal novērtējumā, kurā tā ir atzīta par vienu no labākajām Corporate Finance maģistra grādu programmām.
Banku augstskola jau vairāk nekā 25 gadus ir novērtēta un atzīta nozarē, un par tās kvalitatīvo izglītību runā absolventi, kas pēc studijām iegūst augsta līmeņa darba vietas Latvijas lielākajos uzņēmumos. Banku augstskolas maģistra grāds būs kā garantija nākotnes darba iespējām.

Pieteikšanās maģistra studijām Banku augstskolā ir pagarināta līdz 10. septembrim: uznemsana.ba.lv