Biznesa vides vieslekcijas – iespēja BA studijās

26.11.2021.

Banku augstskolas mācību spēki kopš augstskolas pirmsākumiem veidotā profesionālā sadarbībā ar Latvijas darba devējiem, jo īpaši biznesa vadības un finanšu jomā, regulāri rīko vieslekcijas dažādām studentu grupām, lai studentiem būtu iespēja iepazīt reālu šodienas biznesa vidi un attīstības perspektīvas katrā no nozares segmentiem.

16. novembrī Zoom tiešsaistē satikās ar EY Baltijas valstu Revīzijas nodaļas partneri Diānu Krišjāni vieslekcijā “Auditora ikdiena tehnoloģiju, uzņēmējdarbības un skaitļu viduspunktā”.

Vieslektore iepazīstināja Banku augstskolas studentus ar ikdienu mūsdienu finanšu sfērā un auditora darba izaicinājumiem uznēmējdarbības strauji mainīgajā vidē.

Docētāja Ieva Kozlovska:

“Par šādām vieslekcijām mūsu studentiem ir liela interese. Svarīgi ir praktiski jautājumi par ikdienas darbu, padomi mērķtiecīgas karjeras veidošanā. Mūsdienu auditors ir profesija, kurā satiekas zināšanas par skaitļiem, par auditu, par uzņēmējdarbību un mūsdienu tehnoloģijas. Visticamāk mūsu dzīvē turpmāk būs vairāki karjeras virzieni, tāpēc ir svarīgi iegūt praktisku pamatu un pieredzes stāstus vairākos biznesa virzienos.”

EY eksperti februārī tiešsaistē iepazīstināja Banku augstskolas studentus ar ikdienu mūsdienu finanšu sfērā, šīs sfēras plašo tvērumu un nākotnes perspektīvu. Lekciju “Ja uzmanība tiek pievērsta detaļām, vai joprojām redzi kopainu?”

ARHĪVS – vieslekcija par grāmatvedību/finanšu vadību februārī: https://www.ba.lv/augstskola/zina/vieslekcijas-iepazistam-istu-sodienas-un-nakotnes-biznesa-vidi