Biznesa simulācija palīdz studentiem apgūt dzīvei un uzņēmējdarbībai nepieciešamās kompetences

22.09.2023.

Banku augstskolas studentiem 13. un 14. septembrī bija unikāla iespēja iegūt biznesa un valsts pārvaldes sadarbības pieredzi spēlē-simulācijā “Prezidents”, kā arī iepazīt starptautiska farmācijas uzņēmuma “Roche” biznesa pieredzi, tiekoties ar uzņēmuma pārstāvjiem Stefanu Gampu (Stefan Gamp), Eviju Celmu un Volkeru Herdtwiču (Dr. Volker Herdtweck).

“Pārsteigumu, emociju un pieredzes pilnas dienas”, “Kontrolēts haoss un izaicinošs pārbaudījums”, “Laba spēle, lai izmēģinātu sevi jaunos dzīves apstākļos” – tā studenti raksturoja šīs divas spēlē-simulācijā pavadītās dienas. Studenti arī novērtēja ieguvumus no šādas aktīvas apmācību metodes – labāk izprasti uzņēmējdarbības procesi un riski, kas var rasties uzņēmējdarbībā, uzlabotas komunikācijas un problēmu risināšanas prasmes, ļauts labāk iepazīt sevi un gūta pašpārliecība par savām spējām.

Banku augstskola tik plašu pasākumu dažādu programmu un grupu studentiem, lai attīstītu nākotnes līderus, organizēja pirmo reizi. Spēles-simulācijas norisē tika iesaistīti arī Banku augstskolas docētāji un programmu vadītāji, lai motivētu studentus un sniegtu atgriezenisko saiti, kas palīdzēja studentiem pēc iespējas pilnvērtīgāk iesaistīties spēles-simulācijas norisēs.

“Simulācijas spēle ir ļoti pārdomāti izstrādāta un tika veiksmīgi novadīta, dodot iespēju studentiem parādīt savas līderības prasmes, spējas sekmīgi strādāt komandā un pirmo kursu studentiem iepazīt vienam otru darbībā,” studentu ieguvumus no dalības biznesa spēlē-simulācijā raksturo Banku augstskolas Ekonomikas un finanšu katedras vadītājs, asociētais profesors Aivars Spilbergs.

“Simulācijās mēs atklājam gan mūsu personīgās robežas, gan potenciālu. Katra pieņemtā lēmuma sekas, katra kļūda un veiksmes stāsts šeit kļūst par spoguli, kas atspoguļo to, kā mēs pieņemam lēmumus un virzāmies uz priekšu reālajā pasaulē. Tā ir ne tikai izglītības platforma, bet arī pašizpētes ceļojums”, par spēles-simulācijas lomu biznesa domāšanas veicināšanā studentiem norāda Uģis Strauss – spēles-simulācijas vadītājs, Nordic Group dibinātājs, Strauss Innovation valdes priekšsēdējājs, NLP Meistars Treneris.

Farmācijas uzņēmuma “Roche” pārstāvjiem bija iespēja gan vērot studentus spēles-simulācijas norises brīžos, gan pastāstīt un atbildēt uz studentu jautājumiem par uzņēmuma “Roche” darba organizācijas aspektiem un biroja darbu Rīgā, kā arī par prakses un karjeras iespējām uzņēmumā.

Prieks, ka piedalījos Biznesa simulācijas dienās Banku augstskolā,” atzina Stefans Gamps, RSS Enterprise Frameworks vadītājs. “Sadarbošanās ar akadēmiskajām institūcijām kā, piemēram, Banku augstskola, ir būtiska “Roche” inovāciju kultūrai. Biznesa simulācijas dienas mums ir vērtīga platforma, kas sniedz jaunu skatījumu uz reālajām problēmām biznesa procesu vadībā. Tas bagātina ne tikai mūsu pieeju, bet arī piedāvā studentiem tiešu ieskatu karjeras veidošanas iespējās.”